243
9

Projecten

Limburg Startup, opgericht in de schoot van LRM, kan rekenen op de steun van de Europese Gemeenschap dmv het EFRO project 1181: Digitale versnelling en ontginning van Limburgse startup communities.

Er is een sterk voelbare startersdynamiek in Limburg. Tegen de achtergrond van de digitale verandering, en met ICT als katalysator en enabler, worden nieuwe startup-opportuniteiten gezocht op het kruispunt van sectoren.

In dit EFRO project is LRM nv promotor en IMEC en UHasselt co-promotor. De Provincie Limburg ondersteunt het project met een financiële bijdrage van €480K.

Business opportuniteiten liggen voor het rapen in het digitale tijdperk. Limburg heeft verschillende snelgroeiende en thematische startup-communities.

Kiezen voor sectoren mag niet leiden tot verkokering.

Startup-kansen liggen er vooral op het kruispunt van sectoren. Samenwerking en kruisverbanden tussen sectoren zijn daarom noodzakelijk. Het bindmiddel is ICT. Het is binnen het digitale tijdperk de perfecte katalysator om sectoren en thema’s verder digitaal te ontginnen en te versnellen.

We gaan dus actief op zoek naar unieke startup-combinaties en nieuwe businessmodellen op het kruispunt van expertises. We willen kandidaat-ondernemers ook inspireren in de gekozen sectoren, en het punt aan de horizon aangeven waar kansen liggen voor toekomstige ontwikkelingen.

Limburg kent een veelheid aan startup-communities in toekomstgerichte sectoren, op een boogscheut van elkaar. Via begeleidingsinitiatieven willen we starters uit verschillende sectoren met elkaar in contact brengen en nieuwe ideeën genereren.

We zorgen voor meer netwerking en community formation tussen startups over de (internationale) startup-communities heen, en een betere afstemming tussen acties.

We zullen startups beter connecteren met de markt en met mature bedrijven en/of ervaren ondernemers, zodat ze hun (internationale) concurrentiepositie kunnen versterken.

Tot slot zal de reeds aanwezige startersdynamiek in Limburg communicatief verder versterkt worden om de regio te branden als een bruisende startup-omgeving

De steun van Europa bedraagt €940K op een totaal budget van €2.352.781,25. De Provincie Limburg ondersteunt met €480K.