Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Hogeschool PXL en Corda Campus lanceren iSpace, een gloednieuw samenwerkingsinitiatief tussen studenten en het bedrijfsleven.

Meer dan 120 ICT-studenten van PXL nemen vanaf 19 oktober hun intrek op Corda Campus. Deze juniorcollega’s gaan nauw samenwerken met de technologiebedrijven op de campus om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Bij deze samenwerking hoort ook het iSpace-charter. Hiermee zetten bedrijven samen met PXL en Corda Campus een breed partnerschap op om de kloof tussen de academische- en bedrijfswereld te dichten.
Studenten klaarstomen voor een digitale, en snel veranderende arbeidsmarkt, dat is het doel van iSpace, het samenwerkingsinitiatief tussen PXL, Corda Campus en de bedrijven op de technologiesite. Het project verbindt studenten met het bedrijfsleven en laat ze kennismaken met realistische opdrachten vanuit het werkveld en de samenleving. De studenten werken samen met ingenieurs, onderzoekers, ceo’s en andere junior collega’s aan de ontwikkeling van hoog technologische producten en diensten. Ben Lambrechts, algemeen directeur PXL: “Wij willen de kloof tussen de bedrijfswereld en studenten laten verdwijnen. Geen bruggen bouwen, maar wel twee werelden integreren met elkaar. Studenten kunnen veel leren van IT-professionals, maar zij kunnen bedrijven evenzeer iets bijbrengen door met een frisse blik nieuwe ideeën aan te reiken. Samen zorgen we zo voor een vooruitstrevend technologie-onderwijs waar studenten klaar zijn om het werkveld te betreden en waar bedrijven goed geschoolde profielen ontdekken”

Innovatie, integratie en interactie
Het onderwijs integreren in het bedrijfsleven om zo de interactie met de professionals te vergroten en elkaar wederzijds te inspireren. Corda Campus neemt het voortouw in deze nieuwe onderwijsvorm. Samen met Hogeschool PXL maakt de campus 500 m² projectruimte vrij waarin de studenten naar hartenlust kunnen experimenteren en ontwikkelen in een realistisch kader. Binnen PXL-IT staat iSpace centraal als een project voor innovatie, integratie en interactie, zowel in een fysieke als in een virtuele ruimte. De 120 studenten vormen verschillende micro start-ups die aan de slag gaan met bedrijven op Corda Campus. Raf Degens, algemeen directeur Corda Campus: “Voor Corda Campus is de samenwerking met studenten en de academische wereld erg belangrijk. Deze jongeren timmeren aan onze technologische toekomst en hebben de capaciteiten om heel wat straffe projecten te verwezenlijken. Het is aan ons om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt door hen ideeën te laten omzetten in de praktijk. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ook de grote bedrijven heel wat kunnen leren van het enthousiasme en de inzichten van deze jonge ICT-professionals ” 

iSpace-charter

Met het iSpace-charter willen PXL en Corda Campus een breed partnership voor betere bedrijfsintegratie op gang brengen. Met de ondertekening van het charter betuigen ondernemingen, en sleutelfiguren binnen de IT-wereld, hun steun aan het project en engageren ze zich om initiatieven en projecten pro bedrijfsintegratie te versterken. Deze verschillende initiatieven vergroten de impact én brengen een nieuwe onderwijsvorm teweeg. Corda Campus zal als eerste onderneming het charter ondertekenen en deelt meteen ook een opdracht uit.

© Limburg Startup - LSU 2024