Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

  1. Wens je startkapitaal op te halen bij het grote publiek? Dan kan je kiezen voor de volgende types van crowdfunding:
  • Sponsoring: je onderneming ontvangt geld zonder een tegenprestatie verschuldigd te zijn.
  • Voordelen in natura: je onderneming ontvangt geld en geeft in ruil bepaalde voordelen aan de investeerders (bijv. als eerste een product ontvangen, korting op diensten of goederen, etc.)
  • Schuldfinanciering via leningen: jouw onderneming zal het opgehaalde bedrag op termijn dienen terug te betalen, eventueel met interest.
  • Participatie via aandelen: De investeerder zal aandelen in jouw vennootschap verwerven, verkrijgt stemrecht en deelt mee in winst en verlies.
  1. Denk aan de mogelijke risico’s en bereid je goed voor! Jouw idee staat namelijk plots online, misschien moet je eraan denken om jouw intellectuele eigendom te laten beschermen?
  2. Je mag in totaal niet meer dan 100.000 EUR ophalen, of 300.000 EUR indien elke investeerder maximaal 1.000 EUR investeert. Als je deze grenzen overschrijdt, word je wellicht (er zijn immers nog enkele uitzonderingen) onderworpen aan uitgebreide verplichtingen die voor een start-up niet realistisch en niet betaalbaar zijn. Zo zou je in dat geval bijvoorbeeld een uitgebreid informatiedocument (prospectus) moeten opstellen waarin je investeerders informeert over alle mogelijke risico’s die met de investering gepaard gaan.
  3. Weet dat jouw investeerders mogelijk een fiscaal duwtje in de rug kunnen krijgen. Wie risicokapitaal verschaft aan een startende KMO kan onder bepaalde voorwaarden zelfs genieten van een belastingvermindering van 30 tot zelfs 45%. Mooi meegenomen!
  4. Aan crowdfunding begin je niet alleen. Als je je niet aan de strikte regels houdt, zijn de negatieve gevolgen immers zeer groot. Laat je daarom in elk geval begeleiden door een jurist met ervaring in deze materie.
© Limburg Startup - LSU 2024