Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Startup Act&Sorb uit GreenVille ontwikkelt nieuwe grondstof uit afvalstromen

Waardeloos afval dat nu gestort wordt of de verbrandingsoven in gaat, kan gerecycleerd worden tot een nieuwe grondstof voor groendaken. Deze grondstof is een stuk energiezuiniger en milieuvriendelijker dan bestaande materialen en maakt de planten beter bestand tegen extreme klimaatomstandigheden.

Met dit nieuwe substraat krijgen groendaken nog meer milieuvoordelen. Nu de wereld in snel tempo verstedelijkt, zorgen groendaken voor minder temperatuurstijging, betere opvang van regenwater in steden en betere isolatie van gebouwen. De markt voor groendaken groeit elk jaar en zal in 2017 wereldwijd 6,4 miljard euro bedragen met Europa als marktleider. In verschillende steden en zelfs landen is het op nieuwe gebouwen verplicht een groendak te plaatsen. In Duitsland bijvoorbeeld installeren bedrijven elk jaar 8.000.000 vierkante meter aan groendaken.

De belangrijkste componenten van de huidige groendaken zijn vulkanische gesteenten die over een lange afstand getransporteerd worden of kleikorrels die onder hoge temperaturen geproduceerd worden. Daarbij wordt veel energie verbruikt en veel CO2 uitgestoten. De Belgische Startup Act&Sorb heeft een alternatief materiaal ontwikkeld, dat gemaakt wordt van tot nu toe niet of nauwelijks recycleerbare afvalstromen als MDF-hout, koffiedrab, olijfperskoek, enz. Van MDF wordt bijvoorbeeld wereldwijd 70 miljoen ton per jaar gestort of verbrand.

Van gerecycleerd MDF-hout maakt Act&Sorb een nieuwe grondstof die water beter adsorbeert en voedingsstoffen langer vasthoudt dan de kleikorrels en vulkanische gesteenten. Bij de productie wordt bijna tien keer minder CO2 uitgestoten ten opzichte van de productie van kleikorrels.

Bovendien wordt bij dit proces juist duurzame energie (warmte en elektriciteit) opgewekt in plaats van verbruikt. Door dit gerecycleerd afval te gebruiken voor het substraat van groendaken wordt de waterafvoer verbeterd, waardoor planten beter bestand zijn tegen droogtestress, en wordt voeding voor de planten langer vastgehouden.

400K steun voor onderzoek en ontwikkeling

Om dit nieuwe substraat voor groendaken binnen vijf jaar als commercieel rendabel product op de markt te kunnen brengen heeft Act&Sorb een nieuw lid aan zijn team toegevoegd. Doctoraalstudent Tom Haeldermans (Master in industri?le wetenschappen) is aangesteld om het onderzoek en de ontwikkeling uit te voeren. Act&Sorb werkt samen met het Centrum voor milieukunde van de Universiteit Hasselt met als doel de methode verder te testen, te verbeteren en klaar te maken voor de markt. De startup krijgt hiervoor 400?000 euro steun vanuit Vlaio ? Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen ? en InnoEnergy, het Europese bedrijf dat innovatieve startups op het gebied van duurzame energie ondersteunt en hen verbindt met onderzoeksinstituten, investeerders en andere experts. Uiteindelijk moet dit onderzoek uitmonden in een recyclefabriek, waar het materiaal op grote schaal gemaakt kan worden.

Kenny Vanreppelen, algemeen directeur Act&Sorb

“Op deze manier kunnen we nieuw materiaal produceren uit afval. Het idee is er. De komende vier jaar wordt het uitgewerkt en klaargemaakt voor de markt”

Dit concept draagt bij aan de circulaire economie die de EU nastreeft. Daarin moet al het afval hergebruikt worden als grondstof. In 2030 wil de EU bijvoorbeeld dat huishoudelijk afval voor 65 procent gerecycleerd wordt en verpakkingsafval voor 75 procent.

www.Actandsorb.be

© Limburg Startup - LSU 2024