Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Agropolis in Kinrooi gaat samenwerken met Bio Treat Center (BTC) uit het Nederlandse Venlo. Beide zijn actief in het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve business vanuit de primaire sector. “Agropolis is een ‘broed- en kiemkamer’ voor Agro-Innovatie waarmee we een impuls willen geven aan vernieuwende bedrijven in de land- en tuinbouw”, stelt Kristof Das, Manager Agropolis. “Dat past naadloos bij de missie van het BTC; een kansrijke businesscase ontwikkelen met biomassa”.

“Aan beide zijden van de grens telen we dezelfde producten maar de faciliteiten voor ontwikkeling en innovatie verschillen”, vertelt Ton Voncken directeur BTC. “In Belgische onderzoeksinstellingen werken praktijk en onderzoek nauwer samen. In Nederland is de samenwerking op wetenschappelijk niveau tussen de AgriFood sector en overige sectoren juist verder gevorderd. Met de grensoverschrijdende samenwerking creëren we een Agro-Community die bedrijven naar een hoger plan tilt.”

Beide organisaties stellen hun netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen aan elkaar open. In het najaar staat het eerste gezamenlijke event rondom kringlooplandbouw op de agenda.

Beide organisaties stellen hun netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen aan elkaar open. In het najaar staat het eerste gezamenlijke event rondom kringlooplandbouw op de agenda.

 

© Limburg Startup - LSU 2024