Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Agropolis: Tomaten en komkommers verwarmen met data

Dataservers verbruiken ontzettend veel energie en geven veel warmte af. Over het algemeen wordt met die restwarmte nog te weinig mee gedaan. Het Nederlandse Evergreen Pine en de Vlaamse VZW Boterakker willen in hun CR2SE-project deze restwarmte hergebruiken in de glastuinbouw voor het verwarmen van teeltkassen. Agropolis werd gekozen als incubator om dit proefproject te laten landen.

Thermische warmte onderbenut
De digitaliseringsgolf gaat gepaard met een toename van datacenters. In deze centers staan grote servers die data opslaan en verwerken en erg veel energie verbruiken. De processoren in deze servers zetten al die energie om in warmte. En daar wordt amper iets mee gedaan. Dat komt enerzijds omdat de temperatuur van luchtgekoelde datacenters vaak te laag is voor hergebruik, en anderzijds omdat de fysieke afstand tot de warmtevraag te groot is.

Evergreen Pine en VZW Boterakker willen een innovatieve oplossing ontwikkelen om deze restwarmte te hergebruiken in de agrosector. Land- en tuinbouwers hebben immers heel het jaar door warmte nodig. Door deze alternatieve warmtebron in te zetten, kan de gebruiker tot 30% besparen op z’n gasverbruik voor warmteproductie.

Warmteopslag van watergekoelde servers voor een constante temperatuur
Jeroen Burks, CEO Evergreen Pine: “In dit project willen we een compact, vloeistof gekoeld Blockheating datacenter met een focus op hoog thermisch warmtehergebruik, koppelen aan een warmtebuffer op basis van phase chinging materials. Door gebruik te maken van watergekoelde servers in een compact ontworpen datacenter, kan de restwarmte van de servers worden afgevoerd in de vorm van water van 55-60 graden.”

“Tuinders kunnen dit water vervolgens direct inzetten, zonder tussenkomst van een warmtepomp, om hun kassen te verwarmen. Kijken we naar andere markten dan is warmteopslag essentieel. Om de warmte optimaal te benutten, wordt er onderzocht of dit via een smelt- en stilcyclus mogelijk is. Dit energiesysteem is zowel bij de productie als bij de verwerking van voedsel inzetbaar. Door dit in de toekomst verder uit te rollen, draagt het bij aan het verduurzamen van de voedselketen.”

Partners
Het Nederlands Limburgse Evergreen Pine houdt zich bezig met recycling in de breedste zin van het woord. De focus van het bedrijf lag eerst op het recyclen van datacenterhardware. In 2018 breidde het uit met Blockheating dat een industrieel onderzoek startte naar de haalbaarheid van het hergebruik van restwarmte van datacenters, als verwarmingsbron bij tuinders.

De Belgisch Limburgse VZW Boterakker heeft voor dit project de nodige kennis omtrent de huidige warmtebehoeften in de agrosector. De vzw is verantwoordelijk voor de technische ontwikkelingen op de Agropolis in Kinrooi. Deze campus huisvest vernieuwende agro-concepten en biedt ruimte voor digitale innovaties en fysieke land- en tuinbouwconcepten. Op deze site zal men dan ook de infrastructuur ontwikkelen en toepassen.

Hoe meer datacenters, hoe groter het potentieel
Jeroen Burks: “Door onze restwarmte te hergebruiken, verlagen we de emissies van datacenters. En de gebruiker die de restwarmte gebruikt, bespaart tot 30% op z’n gasverbruik voor warmteproductie. Eén unit bespaart op deze manier zo’n 154 ton CO2 op jaarbasis, ofwel zo’n 2395 ton CO2 over een levensduur van 16 jaar (bij een aanwending van 70%).”

Een uitbreiding op grote schaal kan in de toekomst nog veel meer opleveren. “In Nederland zijn er zo’n 700 telers waarvoor deze technologie mogelijks interessant is. In België zijn dat er meer dan duizend. Momenteel is er zo’n 1300 MW aan datacenter vermogen in Nederland, dat elk jaar met 15 à 20% groeit. Uitgaande van 200 MW groei per jaar, biedt dit dus een potentie voor 2000 nieuwe units per jaar in Nederland. Het is onze ambitie om tegen 2026 24 units te hebben, die een jaarlijkse besparing van 3.7 kton CO2 opleveren.”

CO2-besparing
Jaarlijkse reductie van 154 ton CO2 voor één unit

Bron: crossroads2.eu

© Limburg Startup - LSU 2024