Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

NextGenics: AI maakt doktersverslagen verstaanbaar voor iedereen

Doktersverslagen omvatten vaak vakjargon waardoor de patiënt de eigen gezondheid vaak niet begrijpt. Maar daar is binnenkort een hulpmiddel voor die deze medische verslagen met behulp van artificiële intelligentie omzet in een eenvoudige uitleg voor de patiënt.

Dokters gebruiken vaak medisch jargon tijdens een consultatie. De patiënt begrijpt dan ook niet altijd wat de dokter vertelt, of kan de uitleg moeilijk onthouden. Medische verslagen zijn ook vaak niet duidelijk voor de patiënt. “Hierdoor volgen patiënten niet altijd de voorgeschreven therapie en zijn ze minder betrokken, met verdere gezondheidsschade en oplopende ziektekosten tot gevolg”, volgens Marie Verougstraete van het bedrijf NextGenics. Daarom werken aan een oplossing waarbij we patiënten helpen om hun eigen medische situatie beter te begrijpen.
Het Hasseltse bedrijf NextGenics is reeds gestart, met het ontwikkelen van een online tool die doktersverslagen omzet in eenvoudige taal. De tool zal hiervoor artificiële intelligentie (AI) gebruiken en wordt ontwikkeld samen met Karel de Grote Hogeschool, Forcit en Universiteit Gent.

Eenvoudig en betrouwbaar
Het proefproject duurt twee jaar en focust op hart- en vaatziekten. Patiënten scannen het dokters verslag en de software zet dit om in heldere taal aan de hand van artificiële intelligentie (AI). Patiënten kunnen medische termen aanduiden om een korte uitleg te krijgen en kunnen een sectie met veelgestelde vragen raadplegen. Het grote verschil met Google is dat je niet elk woord apart moet opzoeken en dat de uitleg medisch gevalideerd, gepersonaliseerd en betrouwbaar is. De software zal ook verwijzen naar betrouwbare websites zoals Gezondheid en Wetenschap, tevens ook partner in dit project. Belangrijk is dat de tool zeer eenvoudig in gebruik is voor iedereen.
Bij de ontwikkeling van de software werken onderzoekers samen met hartpatiënten. Zij zullen hun doktersverslagen anoniem delen met het project om het AI-systeem te trainen. Daarnaast zullen hartpatiënten en hun naaste omgeving advies geven bij het ontwerp van de tool.
De ontwikkelaars en onderzoekers hebben als ambitie de tool verder uit te breiden naar andere medische domeinen en andere talen. “Zo willen we op termijn ook bijdragen aan de uitdagingen rond meertaligheid en inclusiviteit in de zorg”, volgens initatiefneemster Marie Verougstraete.

€125.000 Financiering door de Vlaamse overheid

Dit project is één van de vijf winnaars van ‘Amai!’, een initiatief dat burgers betrekt bij de ontwikkeling van maatschappelijke AI-toepassingen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van burgers benadrukt de maatschappelijke relevantie van dit project. Naast de steun van ‘amai Vlaanderen’, wordt het project gefinancierd door de Vlaamse Overheid als onderdeel van het Vlaams Actieplan AI.

Reeds eerste prototype
Het eerste prototype kwam tot stand tijdens Comon, een innovatieve proeftuin met burgers in Gent. Comon is een open laboratorium waar wetenschappers en technologen samenwerken met Gentenaars. Ze bedenken technologische oplossingen op mensenmaat en testen die.
Marie Verougstraete van het bedrijf NextGenics nam deel aan de proeftuin van Comon om de zorg ‘beter verstaanbaar’ te maken. Ze schreef zich in en werd zo één van de uitvinders tijdens de mini proeftuinen van Comon. Het eindresultaat was een eerste werkend prototype, die een medisch verslag om kan zetten in eenvoudige taal. De mobiele app staat nog in zijn kinderschoenen maar dankzij ‘Amai!’ zal de vertaling via artificiële intelligentie gebeuren waardoor de ontwikkeling veel sneller kan gaan.

© Limburg Startup - LSU 2024