Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Gemeente Houthalen-Helchteren en LRM bereiken akkoord:
Cleantech-incubator GreenVille 100 procent in handen van LRM

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM neemt de aandelen van gemeente Houthalen-Helchteren in GreenVille over. De continuïteit van de Limburgse cleantech incubator, gehuisvest in het voormalige hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijnen, is opnieuw verzekerd nu LRM 100 procent eigenaar wordt van het project. Financiële details van de transactie worden niet bekend gemaakt. LRM zal GreenVille verder ontwikkelen en wil de kruisbestuiving met andere incubatoren en campussen in het LRM-netwerk verder opdrijven. De gemeente blijft nauw betrokken bij de incubator. Zo zijn er afspraken gemaakt rond het gebruik van ruimtes voor vergaderingen, rondleidingen of exposities door de gemeente.

GreenVille werd opgericht in 2011 door de gemeente Houthalen-Helchteren en de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. GreenVille is gehuisvest in het voormalig hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijnen. Het unieke gebouw, wat een beschermd monument is, werd in 2012 gerenoveerd tot een dienstencentrum en incubator voor groene bedrijven.

Momenteel zijn er 33 bedrijven en organisaties actief in GreenVille. De faciliteiten die worden aangeboden zijn all-in werkplekken en kantoren, een centraal onthaal en secretariaat, vergaderruimtes, catering en een bedrijfsrestaurant. Gezien het historische karakter van het gebouw, wordt op het gelijkvloers van GreenVille een collectie over het steenkoolverleden van Limburg tentoongesteld. Op het atrium staan opstellingen over de toekomst op het vlak van materialen en energie. Om kinderen en jongeren te bereiken, is er de Techniek- en Wetenschapsacademie (TWA), een initiatief van de Limburgse Hogeschool UCLL. Ondertussen hebben meer dan 100.000 kinderen een workshop gevolgd bij TWA en zo kunnen proeven van techniek en wetenschap.

In oktober 2018 werd aanbod uitgebreid met het zogenaamde “Lab2Fab”, met steun van EFRO. Het gebouw van Lab2Fab omvat 2000 m² aan testruimte of productieruimten voor innovatieve en pionierende bedrijven. Met Lab2Fab wil GreenVille de ontwikkeling van (nieuwe) producten en diensten in circulaire economie en cleantech faciliteren. Het gebouw bestaat uit diverse technische units voor bedrijven. Het gebouw is zo goed als volledig in gebruik.

Een nieuw hoofdstuk
Tien jaar na oprichting, is GreenVille klaar voor een nieuw hoofdstuk. De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en de gemeente Houthalen-Helchteren zijn overeengekomen dat LRM de aandelen van de gemeente overneemt. GreenVille wordt zo een 100 procent dochter van de LRM-groep. De clean-tech incubator is en blijft een belangrijke schakel in het netwerk van incubatoren en campussen dat de investeringsmaatschappij op haar conto heeft.

Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM:
“We zijn erg verheugd over de deal met de gemeente Houthalen-Helchteren. GreenVille zat even in woelige financiële wateren. Als erfgenaam van het mijngebeuren in Limburg, voelden we ons echter verantwoordelijk voor dit majestueuze en prachtig gerenoveerd gebouw en alles wat er binnen gebeurt. We hebben als aanjager van economische groei in de provincie Limburg in het verleden de strategische keuze gemaakt om een netwerk van incubatoren uit te rollen. We zijn het gewoon om de financiële en operationele uitdagingen die daarmee gepaard gaan te managen. Wij zien heel wat mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren, om de commerciële inspanningen te verhogen en om de financiële huishouding te verbeteren. De deal die voorligt, moet vooral rust brengen in de brede community van bedrijven en partners die verbonden zijn aan de incubator. We zijn de gemeente Houthalen-Helchteren uitermate dankbaar om 10 jaar lang onze compagnon de route te zijn. Onze juridische wegen scheiden hier, maar onze banden worden niet verbroken.”

Jef Verpoorten, Voorzitter van Greenville en Bestuurder namens gemeente Houthalen-Helchteren:
“We hebben in de voorbije tien jaar een positief resultaat neergezet: GreenVille groeide uit tot een toonaangevende cleantech-incubator, waar innovatieve ondernemers de schouders zetten onder hun projecten en bedrijven. Het gebouw is een landmark en gekende ontmoetingsplaats in de gemeente. Ook in de toekomst kunnen we het gebouw blijven gebruiken voor activiteiten en vergaderingen. Voor ons is het dus “tot ziens”, en niet “vaarwel”. De financiële uitdagingen bij GreenVille overstegen echter de draagkracht van de gemeente daarom werd besloten dat een overname door LRM het best mogelijke scenario was. De voorbije periode van 10 jaar waren zeer uitdagend en leerrijk. Wij danken LRM voor de samenwerking in de voorbije jaren en zijn opgelucht dat de lucht weer opklaart boven GreenVille.”

Burgemeester Alain Yzermans reageert tevreden op het bereikte akkoord:
“Als gemeente hebben we het altijd belangrijk gevonden om, in een prachtig gerenoveerd mijngebouw waar wij juridisch eigenaar van blijven, een stabiel omgevingskader aan te bieden waarbinnen ondernemerschap kan bloeien. Startups verdienen ondersteuning, want zij zorgen voor de tewerkstelling van morgen. Ook de focus op duurzaamheid is een rode draad binnen onze gemeente. In Greenville komen beide zaken samen: er wordt zuurstof gegeven aan ondernemers en startups in de cleantech sector vinden hier een sterke community. We slaan in feite twee vliegen in één klap. Dit historisch mijnerfgoed blijft ontsloten voor publiek en inwoner en de oorspronkelijke doelstellingen van de incubator worden versterkt verder gezet. Daarom is het akkoord over de toekomst van Greenville voor ons zo belangrijk. Na lange en constructieve onderhandelingen met LRM hebben we hebben een faire deal voor beide partijen bereikt. De principiële beslissing die genomen werd door de directie van het AGB Masterplan en gesteund wordt door de bestuursmeerderheid binnen de gemeente zal volgende week worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het AGB Masterplan. Ik wil LRM uitdrukkelijk bedanken voor hun hernieuwde engagement en de samenwerking tot hiertoe en in de toekomst. Greenville blijft in goede handen”

© Limburg Startup - LSU 2024