Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

CM investeert in Track Abilities uit Corda INC.

Track Abilities is nog een heel jong bedrijf, pas in 2021 opgericht en gehuisvest op de Hasseltse Corda Campus. De start-up heeft zich gespecialiseerd in hulp bieden aan bedrijven om absenteïsme tegen te gaan en het weer aan het werk helpen van mensen die zijn uitgevallen. “We hebben ons van in het begin gefocust op de laagdrempeligheid van onze begeleiding”, zegt medeoprichter Ruben Degraeve.

Dat gaat zo. De werkgever meldt op het onlineplatform dat een bepaalde werknemer nood heeft aan begeleiding. Daarna volgt een digitaal intakegesprek en start het een-op-eentraject tussen de werknemer en zijn of haar Track Coach, live of online. De werknemer kiest zelf welke Track Coach dat is, op basis van matchmaking. “De wetenschappelijke literatuur wijst uit dat tussen vier en acht weken afwezigheid het ideale moment is om te starten met begeleiding van de uitgevallen werknemer”, aldus Degraeve. “Wie ziek thuis is, of op het punt staat om uit te vallen door gezondheidsperikelen, kan het werk sneller en op volle kracht hervatten als hij of zij tijdens moeilijke periodes intensief wordt begeleid.”

De experten van Track Abilities helpen daarnaast ook de werkgever, door het opmaken van een risicoanalyse of het uitwerken van richtlijnen voor een aanwezigheidsbeleid. Ze organiseren ook opleidingen om dreigend ziekteverzuim te herkennen en individuele coaching voor leidinggevenden. Onderzoek van de UGent en KU Leuven bewijst dat het werkt: de begeleiding van Track Abilities zorgt ervoor dat de mensen 15 procent sneller aan het werk gaan en 12 procent minder kans op herval hebben.

Empoweren
Dat is ook het gezondheidsfonds CM, het vroegere ziekenfonds Christelijke Mutualiteiten, niet ontgaan. “Uit ons onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de mensen die thuis zijn door ziekte, aangeeft dat hun werk hierin een rol speelt”, zegt Steven Hermans, directeur Businessontwikkeling en Innovatie bij CM. “Het heeft meestal te maken met de fysieke zwaarte van het werk, met de werkdruk of met de relatie met leidinggevenden. We geloven in de aanpak van Track Abilities, omdat die de werkgever meeneemt in het verhaal én omdat die de uitgevallen medewerkers empowert. Ze krijgen individuele begeleiding om samen met een coach uit te zoeken waar ze professioneel naartoe willen en hoe ze drempels in het traject terug naar het werk kunnen wegwerken. We weten dat wanneer mensen zich goed voelen in hun job, dat ook een positieve impact heeft op hun gezondheid.”

Eigen coördinatoren
Net als andere ziekenfondsen werkt ook CM met eigen terug-naar-het-werkcoördinatoren. In overleg met de adviserende artsen komen die in actie wanneer iemand langer dan tien weken afwezig is. ”We zijn ervan overtuigd dat re-integratie een kwestie is van de juiste synergie te vinden tussen de verschillende soorten begeleiding”, zegt Steven Hermans. “Vandaar dat wij besloten hebben te participeren in Track Abilities. Wij gaan hen vanaf het najaar ook inzetten voor onze eigen werknemers die dreigen uit te vallen, of uitgevallen zijn.”

Het is niet de eerste start-up die van CM een duwtje in de rug krijgt. Het gezondheidsfonds investeerde eerder in andere Vlaamse start-ups die inzetten op toegankelijke gezondheidsoplossingen, zoals het platform BloomUp dat online psychologische hulp verstrekt. “Het is onze taak in de toekomst om vooral te verhinderen dat mensen ziek worden.”

Bron: HBVL 23.06.2022 Dominiek Claes en Kurt Meers ■

© Limburg Startup - LSU 2024