Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Expert Talk:
Goed begonnen is half gewonnen. Een goed merk kiezen doe je zo!

Bij het starten van een nieuwe onderneming, het ontwikkelen van een nieuw product of het aanbieden van een specifieke dienst, is de keuze van een merk één van de beslissingen die je als ondernemer zal moeten nemen.

Onderscheidend en beschikbaar
Het nieuwe merk moet niet alleen aantrekkelijk zijn voor de consument, maar dient ook in staat te zijn de herkomst weer te geven en moet dan ook nog eens beschikbaar zijn. Zo ook het logo dat je zal kiezen om te laten samengaan met je product en/of dienst.

Merken kunnen bijvoorbeeld marketingtechnisch zeer sterk zijn, maar niet in staat zijn de herkomst van de eronder verkochte waren en diensten weer te geven omdat ze deze of hun eigenschappen beschrijven. Zo een merk stelt een ondernemer immers niet in staat zich op basis van zijn merk te onderscheiden op de markt. Denk bijvoorbeeld aan het merk “APPLE” dat zonder problemen de herkomst van elektronica kan weergeven, maar niet als merk kan worden gebruikt voor de verkoop van appels.

De keuze voor een merk stopt niet bij het bedenken van een onderscheidend teken. Deze keuze wordt immers ook bepaald door de beschikbaarheid ervan. Een onderneming die een nieuwe video-en foto app wil ontwikkelen, zal uiteraard weten dat ze deze best niet onder de naam “INSTAGRAM” of “TIKTOK” op de markt brengt. Het is uiteraard ook mogelijk dat de gekozen naam identiek of overeenstemmend is met een ouder, minder bekend merk, en dan… Weet dat iedere houder van een ouder merk het gebruik en het depot van het gekozen merk kan (trachten te) verhinderen, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Onderzoeken: woorden en beelden
Deze negatieve gevolgen kunnen vermeden worden door een beschikbaarheidsonderzoek uit te voeren. Zo een onderzoek, dat best wordt uitgevoerd alvorens enige investeringen worden gemaakt, brengt oudere conflicterende merken in kaart en kan aldus dienst doen als een risicoanalyse.

Beschikbaarheidsonderzoeken bestaan in verschillende maten en gewichten en kunnen worden beperkt tot een onderzoek onder oudere merken. Deze kunnen ook uitgebreid worden naar een onderzoek onder vennootschapsnamen en online bronnen. Zelfs logo’s kunnen nu via nieuwe technologieën deel uit maken van zo een onderzoek!

Een beschikbaarheidsonderzoek is idealiter een standaard stap die wordt genomen bij de ontwikkeling en keuze van een merk. De kost voor een onderzoek is immers peanuts in vergelijking met het potentiële financiële leed dat je als ondernemer kan lijden wanneer je jouw huiswerk niet goed en vooraf hebt gemaakt.

Conclusie
De leuze “Bezint eer ge begint” geldt overigens voor alle takken van intellectuele eigendom. Zo is het uitvoeren van een onderzoek voorafgaand aan het octrooieren van een uitvinding steeds een must om na te gaan of de uitvinding wel nieuw is en als octrooi kan worden beschermd.

Uiteraard kan Gevers u bijstaan in het volledige proces van bescherming van intellectuele eigendom met inbegrip en een ruime ervaring in het uitvoeren van beschikbaarheidsonderzoeken

Meer info?
Jens De Maere en Bram Dejan

© Limburg Startup - LSU 2024