Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Expert Talk: Jonas Derycke, Van Havermaet:

Carry back en wederopbouwreserve voor coronaverliezen.
Een extra duwtje in de rug voor jouw startup of scaleup

De federale regering werkt momenteel aan twee bijzondere fiscale steunmaatregelen die ook van belang zijn voor de vele start- en scale-ups in onze regio : een “carry back-regeling” en de mogelijkheid tot het aanleggen van een “wederopbouwreserve”. Rekening houdende met de potentiële impact voor de reeds aankomende fiscale aangifte voor het afgelopen boekjaar 2019, lichten we de essentiële punten van de maatregelen hierna graag even toe.

Teletijdmachine voor de verliezen van dit jaar
Veel start- en scale-ups zullen de gevolgen van de coronacrisis nog een paar jaar voelen. Terwijl aan het begin van de crisis vooral liquiditeitsproblemen opdoken, die de overheid met allerhande cashpremies trachtte te verhelpen, wil zij nu de solvabiliteit van veel ondernemingen op peil helpen houden.

Een eerste pleister op de wonde komt er in de vorm van een “carry back-regeling” voor coronaverliezen. Die zal het mogelijk maken om uw verwachte verliezen van dit jaar terug te brengen naar de eventuele belastbare winsten van 2019. Gevolg: de belastingfactuur over de winst van 2019, die u straks in 2020 gepresenteerd krijgt, kan getemperd of vermeden worden. Of u krijgt de reeds uitgevoerde voorafbetalingen van 2019 terugbetaald omdat de belastingschuld wegvalt door de verliesverrekening.

Vanzelfsprekend betekent dit dat u over het boekjaar 2020 geen (overdraagbare) verliezen opbouwt aangezien ze al een jaartje eerder benut werden. De carry back zal moeten verlopen via een onherroepelijke aanvraag via de aangifte vennootschapsbelasting over 2019, die (afhankelijk van het boekjaar) elektronisch ingediend zal moeten worden uiterlijk september 2020.

Uit “ethische” overwegingen worden enkele belangrijke beperkingen ingevoerd op de carry back-regeling. Onder meer vennootschappen die tussen 12/03/2020 en de datum van de indiening van hun aangifte over het boekjaar 2020 dividenden uitkeren of overgaan tot een kapitaalvermindering zullen de maatregel niet kunnen toepassen.

We will rebuild
Om de druk op het vermogen verder te verlichten zullen ondernemingen gedurende de komende drie jaar, een zogenaamde vrijgestelde “wederopbouwreserve” kunnen aanleggen. Ten belope van het totale verlies dat geleden werd over 2020, zullen zij de toekomstige bedrijfswinsten op die manier mogen vrijstellen van vennootschapsbelasting. Hierdoor moet uw onderneming tijdelijk opnieuw minder belasting betalen en kan zij het vermogen versneld heropbouwen.

Zoals we dat al kennen van andere vrijgestelde reserves, is ook de wederopbouwreserve onderworpen aan een zogenaamde “onaantastbaarheidsvoorwaarde”. Dat wil dus zeggen dat de reserve op een afzonderlijke passiefrekening van de balans moet worden geboekt, en dat ze alsnog belastbaar zal worden wanneer ze wordt aangetast door bijv. een uitkering of bij een vereffening van de vennootschap.

Nieuw in de regeling is echter dat ook een belastbaarheid zal ontstaan wanneer de vennootschap nadien een dividenduitkering doet, eigen aandelen inkoopt, haar kapitaal vermindert of wanneer ze haar personeelsbestand (in de vorm van loonkosten) in aanzienlijke mate ziet dalen. De regering wenst bijgevolg vooral ondernemingen aan te moedigen die hun personeel weten te behouden.

Focus behouden
Het zal van belang zijn om de nieuwe fiscale maatregelen met de nodige aandacht correct toe te passen. Deze fiscale steunmaatregelen kunnen ongetwijfeld dat extra duwtje in de rug betekenen om deze uitdagende periode te overbruggen, dan wel extra middelen te verschaffen voor verdere groei van uw onderneming.

Van Havermaet staat u als partner van LSU graag bij met uw fiscale, juridische of financiële vragen. Raadpleeg ook onze website Van Havermaet voor meer nieuws omtrent de beschikbare corona steunmaatregelen.

Contacteer: Jonas Derycke – Jonas.Derycke@vanhavermaet.be – Partner Van Havermaet
011/ 30 13 50 – 0472/ 66 80 42

 

© Limburg Startup - LSU 2024