Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

CORONA-OVERBRUGGINGSRECHT EN RELANCE-UITKERING 2.0

Zoals eerder meegedeeld, werd het “corona-overbruggingsrecht” voor zelfstandigen verlengd tot en met 30 juni 2020 en vervolgens tot eind augustus. Op dat overbruggingsrecht kan de zelfstandige terugvallen indien de zaak van de zelfstandige verplicht gesloten werd dan wel de activiteit zeven opeenvolgende dagen moest onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis.

Ook het overbruggingsrecht bij heropstart – de zogenaamde relance-uitkering – is een uitkering waarop een zelfstandige aanspraak kan maken indien de omzet na heropstart nog steeds zeer beperkt is.

 

De Ministerraad keurde op 31 juli 2020 de verlenging goed van het corona-overbruggingsrecht tot einde dit jaar en van de relance-uitkering tot eind oktober.

Wel heeft de overheid een aantal voorwaarden verstrengd en dat met ingang vanaf 1 september 2020.


Corona-overbruggingsrecht

Onder de nieuwe regeling is er slechts één voorwaarde. U kan het corona-overbruggingsrecht enkel aanvragen als men u verplicht de zaak nog steeds gesloten te houden dan wel de activiteit geheel of gedeeltelijk te onderbreken.

Indien u uw zaak (minstens zeven openvolgende dagen) vrijwillig gesloten houdt, kan u slechts tot einde augustus aanspraak maken op het corona-overbruggingsrecht indien er een correlatie is met de coronacrisis.

De overheid zal de verplichting om uw onderneming te sluiten, controleren aan de hand van de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen (“KBO”). Het is dus van belang om in de KBO uw juiste activiteit te vermelden.

Natuurlijk kan als alternatief het klassieke (niet corona gerelateerde) overbruggingsrecht wel soelaas bieden. Daaraan zijn striktere voorwaarden verbonden:
-u moet ten minste één jaar actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep
-u heeft in de laatste vier jaar ten minste vier kwartaalbijdragen betaald
-u woont officieel in België
-u heeft geen recht op een ander vervangingsinkomen.

What’s in it for you? Als alleenstaande bent u gerechtigd op een vervangingsinkomen van 1.291,69 Euro (645,85 Euro bij gedeeltelijke uitkering) – voor zelfstandigen met personen ten laste is dat 1.614,10 Euro (807,05 Euro bij gedeeltelijke uitkering). Let op, de vermelde bedragen zijn bedragen vóór belasting. De fiscale verrekening zal later volgen, via uw belastingaangifte.

Relance-uitkering (overbruggingsrecht bij heropstart)
Het overbruggingsrecht bij heropstart geldt voor zelfstandigen die verplicht hun zaak moesten sluiten en pas ná 3 mei 2020 hun deuren weer mochten openen.

Het is immers zeer reëel dat de handelszaken die terug opstarten te kampen hebben met een omzetverlies, terwijl ze, naar aanleiding van de opstart, toch al een aantal belangrijke kosten moeten maken.

U kan een beroep doen op de relance-uitkering tot eind oktober 2020 indien u kan aantonen dat de activiteit in kwartaal 2 van 2020 een omzetverlies kent van ten minste 10% in verhouding tot kwartaal 2 van 2019, én
dat dit verlies te wijten is aan de coronacrisis.
Opgelet, de relance-uitkering kan u niet aanvragen in de maand waarin u reeds een corona-overbruggingsrecht ontvangen heeft. U kan beide types van het overbruggingsrecht dus niet cumuleren.

What’s in it for you? Als alleenstaande bent u gerechtigd op een vervangingsinkomen ten bedrage van 1.291,69 Euro – voor zelfstandigen met personen ten laste is dit 1.614,10 Euro. Het is momenteel nog niet bekend of en hoe bovenvermelde uitkering belast zal worden.

Daarbij nog enkele aandachtspunten:
De relance-uitkering is combineerbaar met de eenmalige hinderpremie (4.000,00 EUR) en de eenmalige compensatiepremie (3.000,00 EUR);
De relance-uitkering kan u niet cumuleren met het klassieke overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een ziekte-uitkering betaald door het ziekenfonds.
Indien u denkt aanspraak te kunnen maken op één van bovenstaande overbruggingsrechten, kan u steeds een aanvraag indienen via het sociaal verzekeringsfonds. Indien gewenst, staan wij u daarin vanzelfsprekend graag bij.

Van Havermaet staat u als partner van LSU graag bij met uw fiscale, juridische of financiële vragen. Raadpleeg ook onze website Van Havermaet voor meer nieuws omtrent de beschikbare corona steunmaatregelen.

Contacteer:
Ann Dauven – Ann.Dauven@vanhavermaet.be

© Limburg Startup - LSU 2024