Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Expert Talk: Intellectuele eigendom en start-ups: a match made in heaven – Gevers

Wie ‘start-up’ zegt, zegt automatisch ook intellectuele eigendom (‘IE’). Start-ups zijn gekend om hun vaak innovatieve ideeën en dat is precies wat beloond (beschermd) kan worden via intellectuele eigendomsrechten. Bovendien kan IE helpen om een antwoord te bieden op de aanzienlijke uitdagingen en risico’s die verbonden zijn met het oprichten van een start-up. IE is dan ook een van de belangrijkste middelen om als start-up een doorstart te maken en vooral niet overkop te gaan. Kortom, het investeren in IE-bescherming is van onschatbare waarde voor een start-up en dit al vanaf het moment van de oprichting ervan.

Binnen een start-up kan IE de volgende functies uitoefenen:

1. Waardecreatie: Elke start-up is van bij de start op regelmatige basis op zoek naar (financiële) middelen om te groeien. IE zal daarbij een cruciale rol spelen, want het zal de waarde van een start-up doen toenemen. Een goed doordachte IE-strategie maakt een start-up immers aantrekkelijker voor investeerders en potentiële kopers, aangezien net die partijen de aanwezigheid van een IE-portfolio laten meewegen in een investeringsbeslissing.

2 Bescherming tegen concurrentie: Het verkrijgen van IE-bescherming kan als afschrikmiddel dienen voor concurrenten om de uitwerking van uw innovatieve ideeën te kopiëren of op de markt te brengen. Dit geeft een start-up een extra concurrentievoordeel – naast het
innovatieve en gematerialiseerde idee zelf – en maakt het moeilijker voor concurrenten om aan uw marktaandeel te knabbelen. Dit helpt bij het behouden van het marktaandeel; zelfs in economisch uitdagende tijden.

3 Inkomsten genereren: IE kan ook worden ingezet als bron van inkomsten. Een start-up kan
licenties verlenen op deze IE waardoor derden de beschermde innovaties kunnen gebruiken.
Dit kan een stabiele inkomstenstroom creëren die de financiële stabiliteit bevordert.

4 Reputatie: Door het beschermen van bepaalde tekens, zoals een naam en logo, kan een start-up een sterke merkidentiteit opbouwen. Een sterk merk helpt bij het opbouwen van loyaliteit bij klanten en stelt een start-up in staat zich te onderscheiden van concurrenten.

5 Risicobeheer: IE kan ook een rol spelen in het beheer van risico’s aangezien het kan helpen om juridische geschillen te voorkomen, maar ook om die geschillen op te lossen eens ze zich stellen.

6 Bescherming tegen inbreuken: Investeren in IE, en het handhaven ervan, stelt een start-up
in staat om op te treden tegen inbreukmakers.en concurrenten die proberen mee te liften op het succes. Zonder IE-bescherming staat een start-up – veelal – machteloos tegen dergelijke praktijken van concurrenten.

7 Onderhandelingspositie: IE kan de onderhandelingspositie van een start-up verbeteren in gesprekken met potentiële partners. Het stelt een start-up immers in staat om gunstigere voorwaarden te bedingen bij zakelijke transacties.

Het is duidelijk dat het voor een start-up essentieel is om vanaf de start van de activiteiten IE-bescherming hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Dit kan onder meer door middel van het documenteren van innovatieve ideeën, het aanvragen van IE-bescherming onder de verschillende taken van het intellectuele eigendomsrecht en het creëren van bewustwording onder medewerkers dat zij vertrouwelijke informatie met de nodige zorg moeten behandelen. Kortom, IE biedt bescherming tegen concurrentie, zorgt voor waardecreatie, inkomsten en het opbouwen van reputatie. Door IE-bescherming efficient in te zetten in uw werking kunt u uw kansen op een succesvolle groei aanzienlijk vergroten en bent u op weg naar een lange en duurzame toekomst!

Meer info: Contacteer Bart Quanten, Gevers

© Limburg Startup - LSU 2024