Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Intellectuele eigendom behoort tot de dagdagelijkse werking van vele bedrijven, dus ook van start-ups.

Jaar na jaar is er een stijging in het aantal merk- en octrooiaanvragen. Helaas is ongekend vaak ook onbemind en beschouwen veel ondernemers intellectuele eigendom nog te vaak als risky business.
Terughoudendheid is echter nergens voor nodig, want met deze survival kit kan je alvast een aantal belangrijke valkuilen ontwijken.

1. Look before you leap

Ten eerste bestaan er verschillende types van intellectuele eigendom. Denk maar aan octrooien (in de volksmond vaak patenten genoemd), merken, auteursrechten, modellen, kwekersrechten, bedrijfsgeheimen, etc.
Het is strategisch niet steeds opportuun en zelfs nodig om vanaf dag één alle types van intellectuele eigendom te beschermen.
Bovendien en als je op voorhand een strategie hebt, zal duidelijk worden dat intellectuele eigendom niet altijd gelijk staat aan een groot budget. Een goede aanpak is aldus een doordachte aanpak gebaseerd op enkele eenvoudige vragen zoals: Wat heb ik ontwikkeld dat me onderscheidt van een ander? Wat ga ik in de markt zetten? Wat wil ik beschermen zodat een ander er niet zomaar gebruik kan van maken? Hoe kan ik dit het beste beschermen? Welk type van bescherming dringt zich op en op welk ogenblik?

2 It is one or the other

Sommige creaties kunnen zelfs door verschillende types van intellectuele eigendom worden beschermd.
Kies je ervoor om een octrooi aan te vragen of ga je jouw creatie als een bedrijfsgeheim confidentieel gaan houden? Denk bijvoorbeeld aan het recept van Kentucky Fried Chicken (“11 herbs and spices”) dat sinds jaar en dag veilig opgeborgen ligt in een kluis in … jawel Kentucky. In het kader van een uitgekiende intellectuele eigendomsstrategie zal je keuzes maken en de positieve en negatieve kanten van elk type intellectuele eigendom in een schaal moeten leggen, alvorens knopen door te hakken.

 

 

3. Time is of the essence
Vaak wordt te laat aan de bescherming gedacht; namelijk wanneer een creatie succesvol blijkt te zijn.
Verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder het octrooirecht, vereisen dat de creatie nieuw is opdat ze überhaupt voor bescherming in aanmerking komt. De creatie mag met andere woorden nog niet openbaar gemaakt zijn. Om deze reden werd bijvoorbeeld het octrooi op de u wel gekende Speculoospasta nietig verklaard. Het recept stond immers al online beschikbaar nog vóór het octrooi werd aangevraagd. Overigens heeft het geen zin om een uitvinding te vroeg te beschermen. Als er nadien nog aanpassingen moeten gebeuren, is een octrooi misschien voor niets aangevraagd. Je wacht dus beter tot de uitvinding volledig op punt staat.

4. Limit your risk
Bij de bescherming van je bedrijfsnaam of logo is het steeds aan te raden om voorafgaand te onderzoeken of deze nog wel beschikbaar zijn. Doe je dit niet, kan je voor onaangename verassingen komen te staan wanneer zou blijken dat iemand jouw naam of logo, waar je mogelijk reeds jaren in geïnvesteerd hebt, gaat aanvallen op basis van oudere rechten. In een dergelijke situatie zijn al je investeringen immers voor niets geweest.  Denk er bovendien vooraf aan om steeds goede afspraken te maken en jouw afspraken met diegene met wie je samenwerkt contractueel vast te leggen. Zo kan je discussies vermijden over aan wie de rechten toekomen wanneer een ontwikkelaar op vraag van jouw start-up een creatie ontwikkelt.

Neem de bovenstaande tips in acht. Denk zo niet alleen aan de bescherming van je intellectuele eigendom, maar eveneens aan je budget.

Meer info: www.Gevers.be 
Bart Quanten en Bram Dejan 

© Limburg Startup - LSU 2024