Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Expert Talk: Gevers

Waarom u als startup best al nadenkt over de bescherming van uw creaties door intellectuele eigendomsrechten?

In februari 2021 werd door de Europese Instellingen die zich ontfermen over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (t.t.z. het Europees Octrooibureau en het Europese Merkenbureau) een rapport openbaar gemaakt met daarin de resultaten van verschillende onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd naar de impact van intellectuele eigendomsrechten op de prestaties van ondernemingen.

Een eerste bevinding was dat bedrijfstakken die meer dan gemiddeld gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten 29% van de werkgelegenheid en 45% van het BBP in de EU bijdroegen.

Uit een van de onderzoeken is gebleken dat bedrijven die houder zijn van intellectuele eigendomsrechten hogere inkomsten per werknemer genereren (+20%) en ook hogere lonen betalen aan hun werknemers (+19%) dan bedrijven zonder intellectuele eigendomsrechten. Bij KMO’s wordt deze trend nog duidelijker, daar KMO’s die houder zijn van intellectuele eigendomsrechten tot 68% meer inkomsten genereren dan KMO’s zonder intellectuele eigendomsrechten. In dit verband kan worden vastgesteld dat in de eerste plaats octrooien, vervolgens modellen en tot slot merken bijdragen tot deze positieve impact op bedrijfsinkomsten.

Hoewel de bovenstaande percentages u als startup ondernemer met – hopelijk – een mooi parcours voor de boeg niet noodzakelijk rechtstreeks aanspreken, zijn ze een sterke indicator dat u als ondernemer best van in het prille begin nadenkt over het beschermingsluik van uw creaties.

Temeer omdat tegelijkertijd uit de onderzoeken blijkt dat minder dan 9 % van alle KMO’s houder is van intellectuele eigendomsrechten. Dit zou te wijten te zijn aan een gebrek aan kennis over intellectuele eigendomsrechten, de perceptie dat registratieprocedures complex en duur zijn en de hoge kosten die gepaard gaan met het handhaven van deze rechten.
En hoewel deze punten op het eerste zicht een hindernis kunnen vormen, hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. Niet enkel stellen verschillende nationale en Europese Instanties inzake Intellectuele Eigendomsrechten alles in het werk om deze hindernissen te minimaliseren en zelfs weg te nemen. Weet dat een specialist inzake intellectuele eigendomsrechten u kan bij staan met advisering van bij de start van een creatief proces. Deze specialisten kunnen en zullen u als ondernemer helpen struikelblokken te vermijden en u helpen om hindernissen te nemen, zoals welke bescherming past het beste bij mijn project, waar dien ik bescherming te nemen, hoe neem ik dit gefaseerd aan, van welke gunstsystemen, subsidies, etc. kan ik gebruik maken,…?

Waar uw kennis ligt in uw corebusiness, ligt die van onze specialisten in de technische, juridische, fiscale begeleiding van uw creatieve processen en ontwikkelingen. Concreet terwijl uw werkt aan uw mooi parcours, werken specialisten inzake intellectuele eigendom achter de schermen aan uw bescherming zodat u op dat vlak alvast op beide oren kan slapen…

Meer info: Contacteer onze expert Bart Quanten, Gevers

© Limburg Startup - LSU 2024