Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Expert Talk: SD Worx
De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen: de voorwaarden helder uitgelegd

Gaan de zaken goed, dan denk je misschien aan versterking. Dankzij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen geniet je als nieuwbakken werkgever een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor je eerste medewerker, zonder beperking in de tijd. Voor je tweede tot en met je zesde werknemer krijg je nog steeds een interessante RSZ-korting.

 

Om jobcreatie te stimuleren, riep de overheid een rits steunmaatregelen in het leven. De doelgroepvermindering eerste aanwervingen is er een van en tempert, ondanks wat de naam doet vermoeden, de loonkosten tot en met de zesde medewerker.

 

Wat houdt de vermindering precies in?
Werf je uiterlijk eind 2020 een eerste werknemer aan, dan betaal je op zijn loon geen patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid. Dat komt in de private profitsector in de meeste gevallen neer op een maandelijkse besparing van 25%. De vrijstelling is voor onbepaalde duur, er is dus geen beperking in de tijd.

Daarenboven krijg je een mooie, weliswaar tijdelijke RSZ-korting voor de 2e tot en met de 6e medewerker:

Voor je 2e werknemer geniet je gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering van in totaal 13.750 euro (1550 euro tijdens de eerste vijf kwartalen, 1050 euro gedurende de 4 kwartalen die daarop volgen en 450 euro voor de laatste 4).
Voor je 3e tot 6e werknemer geniet je eveneens gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering van 11.250 euro (1050 euro tijdens de eerste 9 kwartalen en 450 euro voor de laatste 4).

De verminderingen zijn niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Je kan dus elk kwartaal kiezen voor welke werknemer je een vermindering toepast. Het is best mogelijk dat de werknemer die oorspronkelijk het recht opende, niet meer in dienst is.

De volledige vrijstelling van basisbijdragen voor een eerste werknemer geldt enkel voor een aanwerving die nog in 2020 start. Wil je er zeker van profiteren, dan is snel zijn de boodschap. Het is nog onduidelijk of de maatregel, die in het kader van de taxshift gecreëerd werd, nadien verlengd wordt – daarvoor is het wachten geblazen op een volwaardige federale regering.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Om van de levenslange en volledige vrijstelling van patronale basisbijdragen voor je eerste medewerker te genieten, mag je:

nog nooit eerder onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers;
of niemand tewerkgesteld hebben in het jaar vóór het kwartaal van de aanwerving.
Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen.

Met volgende profielen mag je wel al gewerkt hebben:
-Jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden;
-Leerlingen die duaal leren;
-Dienstboden;
-Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw;
-Werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen (bv. jobstudenten met solidariteitsbijdragen, IBO-contracten, vrijwilligers, bepaalde stagiairs).

Voor de korting op de loonkosten voor de tweede medewerker geldt dat je in de vier kwartalen vóór het kwartaal van aanwerving nooit meer dan één werknemer tegelijkertijd in dienst hebt gehad. Voor de derde ligt het maximum op twee personeelsleden tegelijk in dienst, etc.

Kan ik combineren met andere doelgroepverminderingen?
Combinatie van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen met andere doelgroepverminderingen – bijvoorbeeld voor oudere medewerkers of laaggeschoolde jongeren – is niet mogelijk. Met de structurele vermindering is cumulatie wel mogelijk.

Meer info vind je hier
Of contacteer: Roel Mentens

© Limburg Startup - LSU 2024