Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Formule voor een succesvolle startup door LSU Coach Jean- Paul Urlings

Hieronder wordt een succesformule voor een startup gegeven. Na een wellicht wat abstracte inleiding, wordt de formule concreet uitgewerkt.

Wat maakt een startup succesvol? Die vraag kan vaak pas achteraf worden beantwoord. En dan is het in veel (zo niet de meeste) gevallen te laat. Startups die succesvol zijn worden vaak uitgenodigd om hun verhaal voor een zaal te vertellen. Dat leidt tot specifieke voorbeelden die lang niet op alle startups van toepassing zijn. Is er een succesformule die voor iedere startup geldt? Jazeker! Alhoewel daarbij meteen moet worden vermeld dat het invullen van de formule geen garantie tot succes levert. De kwaliteit van de verschillende termen in de formule is daarbij leidend! De formule kan als volgt worden weergegeven:

Solide basis(fundamentele keuzes, dynamiek – context, ambitie)x Slimme groei(partners)y

Deze formule geeft aan dat een succesvolle startup een solide basis moet hebben. Die solide basis is een functie van: het maken van fundamentele keuzes, de keuzes in de juiste context oftewel dynamiek plaatsen en een gezonde dosis ambitie. Wat deze functie betreft, moet de lat voldoende hoog worden gelegd, dit komt tot uiting doordat de functie tot de macht x wordt verheven. Als de solide basis eenmaal is gelegd, dan kan deze tot slimme groei leiden. Slimme groei betekent het realiseren van groei zonder deze te beperken door alles zelf te willen doen. Blijf als ondernemer bij je kracht, werk samen met partners die, samen met jou, groei kunnen realiseren. Ben niet bang om zeer ambitieus te zijn. Dan zullen partners ook eerder bereid zijn om met je samen te werken. De mate van ambitie wordt weergeven door de factor y.

Wat houdt dit alles concreet in om een startup succesvol te lanceren?

Solide basis Hieronder wordt omschreven hoe je tot een solide basis voor een startup kunt komen:

  • Om een solide basis onder een bedrijf te leggen, dienen een aantal toekomstbestendige keuzes te worden gemaakt. Welke klanten worden bediend, hoe worden ze bereikt, welke waarde wordt deze klanten aangeboden, met welk type bedrijf wordt dit gerealiseerd, en wat is het verdienmodel? Antwoorden op deze vragen dienen toekomstbestendig te zijn. Als in de loop van de eerste jaren wordt geconcludeerd dat in deze fase niet de juiste antwoorden zijn geformuleerd, dan is waarschijnlijk een hoop kapitaal en tijd verspild. Kom dat maar eens te boven!
  • Bovenstaande vragen geven een statisch beeld van de startup. Daar moet dynamiek en context aan worden toegevoegd. Dat kan door vragen te beantwoorden als de belofte die je aan klanten doet, de garantie die je aan die belofte toekent, hoe je kort verwoord waar je als bedrijf voor staat, welke unieke kenmerken je product / bedrijf heeft, wat je lange termijn doel is en wat je eraan wilt overhouden.
  • De fundamentele keuzes zijn in punt 1 gemaakt, de dynamiek en context is er in punt 2 aan toegevoegd. Uit punt 2 blijkt ook de ambitie die je nastreeft. Maar hoe ga je deze ambitie realiseren? Door hiervoor een stappenplan uit te werken, maak je de ambitie concreter. En je maakt je ambitie aannemelijk. Het is niet zomaar een gedroomde ambitie, je kunt ook nog eens concreet maken hoe, en met welke mijlpalen, je hem gaat bereiken!

 

Punten 1,2 en 3 van hierboven vormen tezamen de solide basis. Om deze in te vullen, zijn concrete formats beschikbaar: punt 1 kan worden gerealiseerd met een business model canvas, punt 2 met een strategie canvas, punt 3 met een business en technology roadmap.

Slimme groei

Doordat de solide basis nu gelegd is, weet je een aantal zaken scherp neer te zetten. Je weet wat je wilt bereiken, hoe je dat wilt bereiken, met welk type bedrijf je dat wilt bereiken en welke partners je daarbij nodig hebt. En omdat dit alles in bondige formats staat, kun je ze heel duidelijk binnen de startup communiceren. En… je kunt ze heel goed aan externe partijen, potentiële partners presenteren! Dit vergroot de kans op een succesvolle samenwerking. De fase van slimme groei kan beginnen!

Ga meteen aan de slag!

Wil je deze succesformule voor je startup gebruiken? Dat kan! Lees er meer over én ga meteen aan de slag op www.bizzaccelerator.biz! Bestaande bedrijven die aan een herpositionering toe zijn, kunnen deze aanpak gebruiken.

© Limburg Startup - LSU 2024