Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Group MC en LRM kopen Amerikaanse aandeelhouders Sparkcentral uit
Sparkcentral zet expansie verder vanuit Europese hoofdzetel op Corda Campus

Group MC en de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM investeren samen 2,5 miljoen euro in Sparkcentral om de expansie van het bedrijf verder te zetten vanuit de Europese hoofdzetel op de Hasseltse Corda Campus. Ook het management van Sparkcentral investeert mee. Tegelijk nemen ze de aandelen over van de Amerikaanse investeerders Split Rock Partners en Jackson Square Ventures. Sparkcentral is en blijft actief op de Amerikaanse markt, maar het bedrijf zal nu voor het overgrote deel vanuit Europa worden aangestuurd. Het bedrijf stelt vandaag een 30-tal mensen tewerk, waarvan 23 gehuisvest zijn op de Hasseltse technologiecampus. Eerder geraakte al bekend dat de heer Christoph Neut, voorheen verantwoordelijk voor de EMEA-divisie van het bedrijf, de nieuwe CEO van Sparkcentral wordt.

De digitale customer service markt betreft een grote, zeer snel groeiende software markt die hoog op de agenda staat van tal van grote bedrijven. Sparkcentral speelt hier op in door bedrijven een innovatief digitaal messaging customer service platform en professionele begeleiding aan te bieden.

Intelligent digitaal communiceren
Het bedrijf positioneert zich als de digitale telefooncentrale van de toekomst. Waar klassieke contactcenters gesprekken voeren via telefoon, email en live chat, kunnen ze met het SaaS platform van Sparkcentral berichten vanuit alle asynchrone kanalen binnentrekken, en op een intelligente manier routen naar de juiste kennismedewerker/ contactcenter agent of virtuele agent / chat bot. Sparkcentral is zodoende geëvolueerd naar een innovatief technologieplatform voor contactcenters met integratie van verschillende sociale mediakanalen, waaronder ook populaire messaging apps zoals Facebook Messenger, WhatsApp en WeChat. Het platform kan zowel gebruikt worden voor informatieverstrekking en klachtenbehandeling, als voor het (proactief) geven van informatie.

Door de omschakeling naar messaging kon Sparkcentral zich de afgelopen jaren onderscheiden van haar concurrenten. Grotere klanten, die veel aandacht hebben voor digitale innovatie, konden overtuigd worden, zoals onder meer Engie-Electrabel, citizen M hotels, Fluvius, Argenta, Ethias en Axa. Maar ook op internationaal vlak kan het bedrijf indrukwekkende referenties voorleggen, met klanten zoals onder andere Slack, Zappos, Emirates Airlines, Netflix, Careem-Uber en Air Canada.


War for talent
Het bedrijf zat de laatste jaren verwikkeld in de war for talent en kreeg te maken met een groot verloop van talentvolle medewerkers in de Verenigde Staten. Vlak na een grote kapitaalsronde in 2017, werd Sparkcentral geconfronteerd met het verlies van een aantal grotere Amerikaanse klanten in een sterk concurrentiële markt. Er moest bijkomend geïnvesteerd worden in het platform, er was nood aan meer globaal leiderschap en er dienden nieuwe klanten te worden aangetrokken. In 2017 werd daarom de knoop doorgehakt om het ontwikkelingsteam over te brengen naar  Corda Campus om hier deze kern competenties te verankeren en een snellere groei mogelijk te maken.

De heer Christoph Neut, aan boord bij Sparkcentral sinds medio 2016, werd als vicepresident EMEA verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van het bedrijf. De toenmalige hoofdaandeelhouders (Split Rock Partners en Jackson Square Ventures, Group MC en LRM) grepen bij een kapitaalsronde in mei 2018 in om het bedrijf competitief te houden. Ze drongen aan op een CEO-wissel, waarop founder Davy Kestens vervangen werd door de Amerikaanse CEO Joe Gagnon.

De heer Gagnon kreeg de opdracht om nieuwe experts aan te trekken zodat het platform verder uitgerust kon worden met de laatste nieuwe technologische functies. Alle klanten werden vervolgens ook gemigreerd naar de nieuwe versie. Tegelijkertijd werd er sinds begin 2018 sterk geïnvesteerd in GDPR compliance, SOC2 compliance alsook ISO 27001 certificering. De transitie binnen het managementteam medio 2018 had een positieve impact op de werking van het bedrijf. De groei in sales bleek vooral in Europa te zitten. De verbetering was echter onvoldoende om het bedrijf globaal structureel optimaal te krijgen.

Sinds oktober 2019 werd een nieuwe transitie doorgevoerd. Het aantal mensen in de Verenigde Staten werd herleid van 15 naar een 7-tal mensen. De management hoofdzetel werd officieel verplaatst naar Corda Campus en centrale diensten zoals marketing, human resources en productontwikkeling werden eveneens gecentraliseerd in Hasselt. In de Europese tak, gevestigd op Corda Campus, waar ook de R&D-afdeling zijn plek heeft, bleef het aantal werknemers stabiel en worden nu nieuwe aanwervingen gepland. Er zijn momenteel een 30-tal mensen actief.

Uitkoop Amerikaanse aandeelhouders
Het meest recente hoofdstuk binnen Sparkcentral wordt geschreven door de Belgische aandeelhouders Group MC, LRM en het management van Sparkcentral. Zij investeerden samen 2,5 MIO euro. Tegelijk werden ook de Amerikaanse investeerders uitgekocht. Na afronding van de opdracht van CEO Joe Gagnon werd er ook van hem afscheid genomen. De heer Christoph Neut werd vervolgens aangesteld als nieuwe CEO van Sparkcentral.

De heer Willem Broux van Group MC: “Group MC gelooft sterk in de toekomst van Sparkcentral, echter wel met een sterke focus vanuit Europa. Het gewicht van het bedrijf verschuift hierdoor naar de Hasseltse Corda Campus waar momenteel 30 mensen werken voor Sparkcentral. De bestaande klanten basis in de US blijft behouden en geserviced door een Amerikaans team. Sparkcentral is een beloftevol groeibedrijf met een state-of-the-art product en platform met potentieel in zowel Europa als in de US.”

Tom Vanham, CEO LRM: “In het verleden werd steeds weloverwogen geïnvesteerd in het bedrijf om de groei en de productontwikkeling te waarborgen. Ook deze transactie gebeurt vanuit een vernieuwd geloof in de technologie en het nieuwe managementteam van Sparkcentral, zelfs al komt dat voor LRM met een prijs. De impact van de erfenis en prestaties uit het verleden van dit bedrijf hebben we duidelijk gevoeld in de afgelopen jaren, maar als investeringsmaatschappij moeten wij de bladzijde kunnen omslaan en naar aanleiding van deze transactie, hebben we dit dan ook consequent gedaan. Laat dat eigen zijn aan risicokapitaal waar er altijd een bepaald rendement wordt nagestreefd, maar garantie op succes is er niet. We doen deze transactie vanuit een zeer groot vertrouwen in het bedrijf, haar huidige technologie en het nieuwe management. We zijn ervan overtuigd dat Sparkcentral haar groeipad na de laatste bijsturingen kan verderzetten en niet enkel waarde voor haar klanten kan creëren, zoals de talrijke referenties van klinkende namen in binnen- en buitenland duidelijk aantonen, maar ook voor haar huidige en toekomstige aandeelhouders.”

 

Christoph Neut, CEO van Sparkcentral:
“In de eerste plaats wil ik de investeerders LRM en Group MC bedanken voor het vertrouwen die ze schenken aan het volledige Sparkcentral team. We mogen zeker fier zijn dat het deze keer niet de Amerikanen zijn die de Belgen uitkopen. Als innovatief SaaS bedrijf hebben we de voorbije jaren zeer sterk geïnvesteerd in de architectuur en mogelijkheden van onze software, maar ook in onze kwaliteitsprocessen en een sterke organisatie. We zijn er dus klaar voor om in de komende jaren versneld te groeien in een messaging customer service markt die nu pas echt zal doorbreken. Ik kijk er naar uit, om samen met onze wereldwijde klanten en ons gedreven team van experten, contact centers te helpen in hun digitale transitie waarbij mensen en bots efficiënt samenwerken om klanten betere customer service te leveren.

© Limburg Startup - LSU 2024