Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Stad Hasselt, Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt gaan jongeren uitdagen om meer ondernemingszin aan de dag te leggen. Via een nieuw project, Pitch Please genaamd, zal een ecosysteem worden opgezet waarin 18-25-jarigen hun ondernemende vaardigheden maximaal kunnen ontwikkelen.

Pitch Please wil het onderwijs, lokale bedrijven, werkgeversorganisaties en jongeren nauwer doen samenwerken om een ondernemende context te creëren. Daarin worden diverse acties opgezet. Zo zullen jongeren worden uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor allerlei vraagstukken. Er worden inspiratiecafés georganiseerd en jaarlijks prijzen uitgereikt aan exemplarische ondernemers en beloftevolle jongeren. Een samenwerking met StudentStartUP van UHasselt en PXL zal uitgebouwd en verankerd worden.

Schepen van Economie Tom Vandeput en collega van Jeugd Valerie Del Re: “Met het project willen we dat meer jongeren, zowel studenten als niet-studenten, de weg naar het ondernemerschap vinden. Meer jongeren moeten ondernemerschap als een reële carrièrekeuze beschouwen, ook als ze geen economische achtergrond hebben. We verwachten hierdoor op termijn meer student-ondernemers en in het verlengde daarvan meer startende ondernemingen in onze stad. Met StudentStartUP, Corda INCubator en LimburgStartUp kunnen startende (student-)ondernemers al genieten van een goede begeleiding in onze stad. Dit project wil vooral inzetten op de stap die ervoor komt, namelijk jongeren goesting doen krijgen om te starten.”

 “Wij zullen vanuit StudentStartUP (UHasselt en PXL) de Hasseltse jongeren met een idee of een begin van project rond ondernemen, actief ondersteunen en coachen.” Ervaringsuitwisseling en rolvoorbeelden zijn in de prestartfase van het allergrootste belang, net zoals de kennismaking met beschikbare netwerken en actoren.”aldus Jean-Pierre Segers, voorzitter van StudentStartUp

“Naast vakspecifieke kennis, inzicht en kunde vinden we het van groot belang dat onze studenten breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt als ondernemende werknemer of als ondernemer. Het versterken van hun CV, door deel te nemen aan acties of activiteiten waarbij hun employability skills verfijnd en aangescherpt worden, is een grote meerwaarde. Dankzij Pitch Please kunnen we deze leerkansen vergroten.” Voegt Piet Pauwels, decaan Bedrijfseconomische Wetenschappen aan de UHassel toe.

© Limburg Startup - LSU 2024