Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Het Limburgonderzoek zal dingen in beweging zetten

Afgelopen jaar organiseerden Het Belang van Limburg en UHasselt Het Grootste Limburgonderzoek. Prof dr. Pieter Vandekerkhof en Maarten Colson van het Research Center for Entrepreneurship and Familiy Firms (UHasselt) leidden het onderzoek dat zich toespitste op ondernemerschap in Vlaanderen bekeken van het Limburgse ecosysteem, en zowel ondernemers als niet-ondernemers bevroeg.

Wat moeten we onthouden?
Intentie om te ondernemen
Pieter Vandekerkhof: “Een eerste positief resultaat zijn de hoge intenties van niet-ondernemers om een onderneming te starten. Een kwart van de bevraagden gaf aan die intentie te hebben. Dat betekent natuurlijk niet die allemaal ondernemer worden. Maar het is belangrijk om ondernemende intenties en effectief startup gedrag te blijven monitoren omdat dat, zeker in crisistijd, een essentiële blik op onze economische toekomst geeft.

Angst om te falen en risicobereidheid
“Hier behoren we bij de slechtste van de klas in internationaal perspectief. Angst om te falen speelt een heel grote rol in het Vlaams economische landschap. Ook op het vlak van risicobereidheid scoren we ondermaats, vooral de niet-ondernemers. Scale-ups zijn het meest bereid om risico’s te nemen in hun ondernemerschap.”

“Die angst en risico-aversie vormen een belangrijke rem op ondernemerschap in de toekomst. Helaas zit dat ingebed in onze cultuur. Bovendien zorgt onze institutionele structuur ervoor dat de opportuniteitskosten voor ondernemerschap hoog zijn in ons land. We verkiezen stabiliteit en falen als keerzijde van risicogedrag wordt nog te vaak als taboe gezien. Ik wil niet zeggen dat iedereen moet ondernemen. Maar wie potentieel en een goed idee heeft, die zou het moeten durven.”

Skills en vaardigheden
Maarten Colson: “De eigen inschatting van ondernemende skills en vaardigheden in Vlaanderen is gemiddeld maar eerder positief. Wel geeft 50% van de niet-ondernemers aan dat ze niet weten hoe een ondernemend project te ontwikkelen. Dat moeten we door opleidingen verder ontwikkelen. Want die skills en vaardigheden zijn maakbaar en vormen als skillset van de 21ste eeuw de essentiële bouwstenen van ondernemerschap en economische groei. Zeker in onze kenniseconomie moeten we die leerlijnen doortrekken naar zowel het basis-, middelbaar- als hoger onderwijs. Eventueel zelfs via vormen van duaal leren. Want ook voor wie niet onderneemt zullen deze vaardigheden cruciaal worden in de arbeidsmarkt van de toekomst.

Regelgeving en ondersteuning
“Dit is vermoedelijk niets nieuws, maar nu wel empirisch op grote schaal aangetoond: regelgeving, administratieve en procedurele belemmeringen vormen een belangrijke barrière voor ondernemerschap. Belastingen, het administratieve en regelgevende apparaat, vereisten voor vergunningen, ze maken het nieuwe en groeiende bedrijven moeilijk. Dat gaf 54% van de niet-ondernemers en 69% van de ondernemers aan. We hebben nood aan transparantie, vereenvoudiging en efficiëntie in onze regelgeving.”

Pieter: “En nog een pluim voor de Limburgse incubatoren: 80% van de startups vindt dat de incubatoren doeltreffend steun bieden voor nieuwe en groeiende bedrijven. Daarbij aansluitend is het versnipperd aanbod aan begeleidingsprogramma’s en de efficiëntie ervan wel nog een werkpunt. Snoeien om te groeien raden we aan: stem programma’s af op de reële behoeften van ondernemers.  “

What’s next?
Maarten: “Ons doel om met al onze unieke bevindingen van het ondernemend ecosysteem evidence-based beleidsaanbevelingen op alle niveau’s te maken. Op het LSU-stakeholdersoverleg legden we alvast onze resultaten en als gevolg merken dat we mooie dingen in beweging krijgen.

Pieter: “We gaan dan ook verder dan Limburg, en gaan in overleg op alle beleidsniveau’s met al de relevante ministers in functie van ondernemerschap. We zaten al samen met het kabinet van Hilde Crevits, waar ook VLAIO aanwezig was. De Limburgse ministers werden ook geïnformeerd. Want een krachtige eensgezinde Limburgse stem klinkt altijd luider op het Vlaamse en federale niveau.

“Verder is het de bedoeling om dit onderzoek samen met HBvL en Mediahuis jaarlijks te herhalen om trends doorheen de tijd op te volgen en nieuwe factoren te onderzoeken. We hebben nu al aan alle Limburgse stakeholders input gevraagd. Zo kunnen we ons onderzoek als civic university nog relevanter en specifieker maken.

“De stap om te ondernemen was nooit zo klein”
Marc Beenders, community manager bij LSU: “We zien het als onze rol om het aanwezige ecosysteem te helpen verbinden. Samen genereren we meer impact dan wanneer iedereen afzonderlijk aan de slag gaat. We zijn met 45 organisaties die ondernemers ondersteunen en potentiële ondernemers helpen om de stap te zetten. Wij moeten tonen dat de sprong naar ondernemerschap geen vrije val is. Het is niet alles of niets bij ondernemen. Je kan starten met kleine hopjes.”

Voor een overzicht van alle LSU stakeholders en partners: www.limburgstartup.be/stakeholders

© Limburg Startup - LSU 2024