Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Missie

Wat is onze drijfveer, “Moeder, waarom leven wij ?”, bepalen en in kaart brengen wat de echte reden van je bestaan is, waarom benaderen we onze doelgroep en dit mag zeker niet zijn: “om veel geld binnen te halen” …

Strategische richtlijnen

Wat is de strategie van het bedrijf en de commerciële afdelingen?  Welke key richtlijnen zijn de bakens voor het salesplan en hoe vertalen we dit vanuit de missie ?  De ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel …

SWOT

Een brede, diepgaande analyse van de huidige status: enerzijds intern: Wat zijn on sterktes en zwaktes.  En anderzijds ook extern: waar zitten de opportuniteiten en de bedreigingen.  Je kan deze ook nog matchen in een confrontatiematrix om op die manier tot prioriteiten te komen

Sales team

Sales is een people’s game.  Mensen maken het verschil en vooral het team maakt het verschil. Waar kan aan gewerkt worden ?  Wat goed is behouden of optimaliseren.  Zit iedereen op de boot en varen we allemaal dezelfde kant uit ?

Propositie en aanbod

Is wat we aanbieden een antwoord op de vragen en behoeften van onze klanten en prospects ?  Helpen we onze markt hier echt mee vooruit ?  Hoe en wanneer gaan we het aanbod vermarkten ?  Welke accenten leggen we ?Kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen

Enerzijds meetbare doelstellingen in “facts & figures” omtrent euro’s, targets, doelen rond performantie in de markt en convertieratio’s, maar anderzijds ook kwalitatieve doelstellingen omtrent klantentevredenheid, ontwikkeling van medewerkers, en innovatie …  Doelstellingen zijn liefst zo SMART als mogelijk.

Salesplanning – acties – projecten   

Het geheel in een overzichtelijke planning gieten die ambitieus maar haalbaar is met tussentijdse ijkpunten waarop geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd kan worden.

Meer info? Contacteer LSU Coach Benny Kerkhofs

© Limburg Startup - LSU 2024