Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Waar en hoe begin je als start-up met je marketing? Hieronder een leidraad voor de eerste stappen.

Door LSU Coach Dorien Aerts

Stap 1: Wie wil je bereiken?

 Start elke marketing oefening met de vraag: ‘wie wil ik bereiken’. Schep een zo duidelijk en visueel mogelijk beeld van je potentiële klanten. Bijvoorbeeld: ik wil enerzijds vrouwen tussen 25 en 45 jaar bereiken die veel bezig zijn met technologie en anderzijds mensen in een creatief beroep, zoals bijvoorbeeld fotografen, designers en architecten. Dit worden ook wel eens persona’s genoemd, waarvan je een uitgebreide fiche kan maken.  Voorbeelden vind je onder andere hier.

Stap 2: Wat wil je je persona wanneer vertellen?

De customer journey of de weg die je potentiële klant aflegt, is veel complexer dan een tiental jaar geleden, omdat mensen veel meer mogelijkheden hebben om met je bedrijf in contact te komen. Daarom is het belangrijk dat je beslist wat je je persona wil vertellen, maar ook wanneer en waar.

  • ‘Wanneer’ verwijst naar de fase in de customer journey. Er zijn veel verschillende manieren om die fases weer te geven. Een goeie start kan je nemen met de fases ‘see’ (een klant denkt nog helemaal niet aan het kopen van je product of service), ‘think’ (een klant overweegt om een oplossing zoals die van jou aan te kopen), ‘do’ (een klant wil je product of service kopen) en ‘care’ (communicatie naar je huidige klanten).
  • ‘Waar’ verwijst naar het kanaal waarop je met je (potentiële) klanten wil communiceren. Op basis van wat je hen in een bepaalde fase wil vertellen, beslis je via welke kanaal je dat gaat doen. Voorbeelden van kanalen zijn social media, PR, mailing, Search Engine Advertising, ….

Het helpt om voor elke persona een overzicht te maken van wat je hem in welke stap wil vertellen, een zogeheten customer journey map.

Enkele tips voor het maken van je map:

  • Vertrek altijd vanuit de potentiële klant en zijn/haar probleem of vraag in een bepaalde fase en niet vanuit je eigen product of service.
  • Je hoeft als start-up en zelfs als groter bedrijf niet meteen elke stap (intensief) uit te voeren: begin met die stappen die volgens jou een verschil maken en prioritair zijn.
  • Een customer journey map is work in progress: op basis van nieuwe inzichten en statistieken kan je ze bv elk kwartaal aanpassen en aanvullen.

Voorbeeld van de complexiteit van een customer journey

 

Voorbeeld van een ingevulde customer journey map

 

Stap 3: Meet en optimaliseer

Inzicht in je marketing-inspanningen is key. Als je als start-up aan je marketing begint, is dat vaak op basis van je buikgevoel of van wat mensen je vertellen. In eerste instantie begin je ook op die manier aan je persona-oefening en aan je customer journey oefening. Geleidelijk aan zullen statistieken je vertellen of je veronderstellingen kloppen. Zijn mijn klanten inderdaad creatievelingen en vrouwen tussen 25 en 45 jaar? Los ik met mijn Google Search advertenties de juiste vraag op? Op basis van die inzichten krijg je een steeds duidelijker beeld van je (potentiële) klanten en kan je je marketing inspanningen optimaliseren.

Als start-up heb je misschien niet de meest geavanceerde meet-tools. Daarom is het belangrijk om op voorhand te kijken wat het meest belangrijk is om te meten (op basis van de prioriteiten in je customer journey map) en vast te leggen of/hoe je dit kan meten en bijhouden.

 

© Limburg Startup - LSU 2024