Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

De kmo-groeisubsidie wordt vanaf 1 januari bijgestuurd. De steun zal gerichter worden ingezet om de noodzakelijke economische uitdagingen in de relance te realiseren. Ook interne omvormingen in bedrijven zullen gesteund kunnen worden. Het indiensysteem verandert naar drie thematische oproepen per jaar.
De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe markten te verkennen of nieuwe producten te lanceren.

Bijsturing bestaand systeem
Vanaf 1 januari 2021 wordt de kmo-groeisubsidie hervormd. 31 december is dus de laatste dag waarop een aanvraag ingediend kan worden in het huidig systeem. Op 1 januari wordt dat systeem stopgezet. Naast bedrijfseconomische groei door internationalisering of innovatie, wordt het in het nieuw systeem ook mogelijk om steun te krijgen voor bedrijfsinterne omvormingen die de onderneming klaarmaken voor een digitale of duurzame toekomst. Concrete voorbeelden zijn het ontwikkelen van een klantenportaal met visualisatiemogelijkheden in een virtual of augmented reality omgeving, of het verduurzamen van bepaalde bedrijfsprocessen.

Subsidie op maat via duidelijke en duurzame accenten
In het Vlaams relanceplan werden duidelijke beleidskeuzes gemaakt om de sprong naar de economie van de toekomst te maken. Digitalisering en duurzaamheid zijn daar twee belangrijke elementen in. Deze keuzes worden nu ook vertaald in de kmo-groeisubsidie. Kmo’s kunnen een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij een van deze beleidsprioriteiten:

digitalisering,
internationalisering,
innovatie,
circulair en duurzaam ondernemen.

Het indiensysteem wordt aangepast. Het bestaande systeem waarbij ondernemingen het hele jaar door een dossier kunnen indienen wordt vanaf 1 januari 2021 vervangen door een nieuw systeem van thematische oproepen. Met deze formule worden enkel de beste dossiers gesteund en verhoogt de maatschappelijke toegevoegde waarde van de kmo-groeisubsidie.

Wat wijzigt er nog?
Het systeem van oproepen en het invoeren van de beleidsthema’s zijn de belangrijkste bijsturingen. Daarnaast zijn er ook nog enkele technische aanpassingen:

Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving.
De subsidie wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.
De huidige minimumdrempel van € 20.000 geldt per individueel advies.

Oproep 1:
Indienperiode: 1 maart tot en met 30 april 2021
Thema’s: internationalisering, digitalisering

Oproep 2:
Indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus 2021
Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

Oproep 3:
Indienperiode: 1 november tot 31 december 2021
Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

Met de kmo-groeisubsidie steunen we bedrijven die nieuwe markten willen verkennen of nieuwe producten op de markt willen brengen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld advies inkopen om hen te laten begeleiden. Door de subsidie nu meer gericht te maken op de uitdagingen in onze samenleving: digitalisering, duurzaamheid, internationalisering en innovatie, willen we bedrijven meer gericht ondersteunen en nieuwe paden laten bewandelen.
Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie

Meer info: klik hier
Bron: Vlaio.be

 

© Limburg Startup - LSU 2024