Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

LRM en POM-Limburg starten haalbaarheidsonderzoek voor Corda-filiaal in Noord-Limburg

Limburg Startup zorgt voor voorprogramma

De Noord-Limburgse ondernemersclubs en burgemeesters, verenigd in Focus Noord, hebben in het kader van het LIRES-project, geïnitieerd door gedeputeerde van economie Erik Gerits, de behoefte geformuleerd voor het voorzien voor ruimte voor ondernemerschap in het noorden van Limburg.  Gezien de centrale ligging van Noord-Limburg op de kennisas Leuven – Hasselt – Eindhoven, is hier ruimte voor een sterk project dat stimulansen geeft aan het huidige weefsel enerzijds en nieuwe starters en jonge bedrijven anderzijds.  Corda Campus, als dynamische motor van midden Limburg kwam al snel in beeld.  POM-Limburg en LRM kondigen aan een haalbaarheidsonderzoek te willen opstarten naar de kansen en mogelijkheden van een Corda – filiaal in Noord-Limburg.


LIRES

LIRES staat voor ‘Limburgse Regionale Economische Samenwerking’, en is een initiatief van de provincie Limburg, en meer bepaald de gedeputeerde van Economie Erik Gerits. Het plan dat getrokken wordt door POM Limburg heeft tot doel om via strategische hefboomprojecten de economisch-stedelijke draagkracht van de Limburgse regio’s te versterken. Door het provinciebestuur werd een hefboomfonds vrijgemaakt om te investeren in deze hefboomprojecten. Daarnaast werden hier ook LSM-middelen voor vrijgemaakt.  POM Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij staat in voor de uitvoering van het LIRES-project.

Co-working

Focus Noord is reeds geruime tijd vragende partij om projecten te realiseren in het Noorden van de provincie, waar startups, scale-ups en bedrijven binnen een dynamisch ecosysteem kunnen ondernemen.

Gedeputeerde Erik Gerits:

“Focus Noord, waarbinnen de burgemeesters en ondernemersclubs van Noord-Limburg verenigd zijn, heeft aangegeven om het ondernemerschap in hun regio te versterken.  De concrete vraag is om de haalbaarheid te onderzoeken van een flexibele co-working/startup hub, halverwege tussen Hasselt en Eindhoven. Gedacht wordt aan aangepaste infrastructuur waar startups en groeibedrijven zich kunnen ontwikkelen, waar specifieke begeleiding voorhanden is, binnen een dynamische ondernemers-community. Dit blijkt een duidelijke nood te zijn  in Noord – Limburg zoals ook blijft uit de cijfers.  Startups en ondernemers uit Noord-Limburg en zelfs de Kempen, die op zoek zijn naar een dergelijk aanbod, moeten ofwel uitwijken naar Hasselt of Genk, of zijn we kwijt aan campussen in Nederland, zoals de hightech campus in Eindhoven.”

Hallo Corda?

De idee werd aangekaart bij LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij, de drijvende kracht achter Corda Campus. Deze voormalige Philips-site werd in enkele jaren tijd getransformeerd naar een snelgroeiende hightech campus met 220 bedrijven en meer dan 3000 jobs. Met de uitbreidingsplannen die heden op tafel liggen, wil men in Hasselt tegen 2020 de kaap van 5000 jobs bereiken. Corda Campus biedt co-working concepten en flexibele verhuurformules aan, maar is bovenal een ecosysteem en een sterke community waarbinnen bedrijven, startups, onderwijs en ondersteunende organisaties intensief samenwerken.

Vanuit de overtuiging dat Corda een concept is dat kopieerbaar is, zou een spin-off van Corda Campus volgens LRM overwogen kunnen worden.

Jeroen Bloemen, Head of Corporate Affairs LRM:

“Corda Campus is een begrip geworden dat Hasselt ver overstijgt. De Corda Campus heeft een bijzondere aantrekkingskracht op ondernemers en startups, die andere locaties links laten liggen, om zich hier te vestigen en deel te kunnen worden van de Corda-community. De overtuiging dat Corda naast een locatie ook een concept is, zou Corda in principe “kopieerbaar” kunnen maken naar andere locaties. We zouden het Corda-concept kunnen openstellen naar een groter aantal ondernemers en stakeholders.

Belangrijk is wel dat de Corda-beleving op dezelfde manier wordt geïmplementeerd. Het concept, de openheid en look & feel zouden dezelfde invulling moeten krijgen.”

Locatieonderzoek

Zowel LRM als POM Limburg willen de investeringsopportuniteit onderzoeken. Ook de middelen vanuit het LIRES-hefboomfonds vanuit de provincie zouden voor dit initiatief ingezet kunnen worden.  Daarvoor is er wel een geschikte locatie en een businessplan nodig.

LRM is een investeringsmaatschappij, die projecten realiseert binnen een economisch rendabele context. Of een nieuwbouw in Noord-Limburg, in herkenbare Corda-stijl opgetrokken, met eenzelfde aanbod op vlak van community-activiteiten en faciliteiten, haalbaar kan zijn, zal moeten aangetoond worden in een haalbaarheidsonderzoek. Bovendien ligt er nog geen concrete locatie op tafel. Pas als de locatie gevonden is, en er een haalbaar businessplan op tafel ligt, kan een concrete investeringsbeslissing worden genomen.

Jeroen Bloemen, Head of Corporate Affairs LRM:

“Puur naar ligging toe, heeft Noord-Limburg heel wat troeven. Een satelliet in Noord-Limburg biedt kansen aan lokale ondernemers, maar kan bovenal ook een aantrekkingskracht hebben op bedrijven, startups en werknemers uit de Kempen. Met onze sterke campussen willen we ook tot meer samenwerking komen met campussen uit Nederlands Limburg en Noord-Brabant. In dat kader zou het interessant kunnen zijn om tussenlocatie te hebben op de Noord-Zuid as, in het midden tussen Hasselt en de bloeiende hightech campus te Eindhoven. Of het ook een rendabele investering zou zijn, kan nu nog niet met zekerheid gezegd worden. Daarvoor moeten we wat verder geëvolueerd zijn in de denkoefening, en moeten we beschikken over een concrete locatie, input van stakeholders en bedrijven en specifieke economische data. Daarom starten we een haalbaarheidsonderzoek op.”

Frank Zwerts, directeur POM Limburg:

“De oefening start met het vinden van een geschikte locatie voor de inplanting van de nieuwbouw. Deze vraag hebben we nu teruggesteld aan de Noord-Limburgse burgemeesters en stakeholders. Gemeentebesturen met een locatie die voldoen aan de gewenste criteria kunnen intekenen op deze call door indiening van een gemotiveerd en gedocumenteerd dossier. Om reeds onmiddellijk impact te realiseren zullen we samen met LimburgStartUp (LSU) een aantal acties en community-events opzetten voor startups en groeibedrijven in Noord-Limburg. Hiervoor zullen we vanuit POM Limburg een accountmanager op de regio rekruteren. Dit doen we enerzijds om de markt te verkennen, maar anderzijds ook om te bouwen aan het noodzakelijke draagvlak en community.  Daarnaast werken we ook samen met experten aan een economische toekomstvisie 2030 voor Noord Limburg.”

Erik Gerrits – Burgemeesters Noord-Limburg – POM – LRM – LSU

© Limburg Startup - LSU 2024