Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Helpen duurzame investeringen bedrijven echt te groeien? Hoe kunnen we ondernemingen versneld laten doorgroeien? En hoe moeten stakeholders in een ondernemend ecosysteem duurzame samenwerkingsverbanden opzetten  om ondernemerschap te stimuleren? Om deze actuele beleidsvraagstukken te beantwoorden, richt LRM een leerstoel op rond “duurzaam ondernemen” aan Universiteit Hasselt. 

De LRM Chair of Entrepreneurship is het startschot van een verdere strategische en structurele samenwerking tussen LRM en UHasselt. Tussen de organisaties bestaat er al een lange geschiedenis van samenwerkingen, met deze leerstoel worden de volgende drie jaar verder stappen gezet om fundamentele inzichten te krijgen in het creëren van sterkere ondernemende ecosystemen. Het unieke Limburgse ondernemende landschap wordt een belangrijke proeftuin in dit academisch onderzoek. “Met de resultaten kunnen we nieuwe aanbevelingen aanreiken die kwantitatief en kwalitatief ondernemerschap moet stimuleren en leiden tot economische groei en welvaart in Vlaanderen en daarbuiten”, zeggen promotor van de leerstoel prof. dr. Pieter Vandekerkhof en uitvoerder van het onderzoek dr. Maarten Colson.

Met de ontwikkeling van incubatoren en bedrijvencampussen en het aanbieden van risicokapitaal, heeft LRM mee de fundamenten gelegd van een dynamisch ondernemersklimaat in de provincie Limburg. “We willen nog beter begrijpen hoe we bedrijven in elke levensfase kunnen helpen groeien én hoe we meer bedrijven op de duurzaamheidstrein kunnen krijgen. Onze investeringsbeslissingen worden gedreven door ondernemerschap en een belangrijke portie buikgevoel. De academische inzichten die we gaan verwerven uit de leerstoel, moeten ons een kompas aanreiken om het eigen investeringsbeleid bij te stellen”, aldus Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM.

De leerstoel richt zich op drie pijlers: 

Startups helpen groeien
Vlaanderen heeft de voorbije jaren een sterke ondernemende groei gekend. Maar internationaal blijven we een middenmoter, ondanks het grote potentieel. “Dat komt omdat we te weinig groeibedrijven hebben. Limburg is hier een schoolvoorbeeld van. Deze regio heeft dan wel een sterke reconversie achter de rug, mede door het grote aantal startups die er zijn bijgekomen, maar in vergelijkend perspectief groeien er in zulke regio’s historisch veel te weinig ondernemingen door tot groeibedrijven. Deze zijn nochtans de échte motoren van jobcreatie”, zegt dr. Maarten Colson

“Binnen de leerstoel willen we daarom het groeiproces van ondernemingen in kaart brengen. Vanuit de literatuur weten we daar al heel wat over, maar met de inzichten uit deze leerstoel gaan we de effectieve voorspellers van versnelde groei tastbaar maken zodat stakeholders als LRM daar ook mee aan de slag kunnen om ondernemerschap te stimuleren”, zegt prof. dr. Pieter Vandekerkhof 

Investeren in duurzaamheid
“Bij LRM zit duurzaamheid in ons DNA. We zijn gecertificeerd door de Verenigde Naties als ‘SDG Champion’, en dit als één van de eerste bedrijven in Vlaanderen”, zegt Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM. Zo ontwikkelde LRM vorig jaar een ESG – scan die ze gebruiken in hun investeringsprocedures. “Dit doen we om een dashboard te hebben van bedrijven waarin we investeren en om verbeteringen op duurzaamheidsvlak te kunnen doorvoeren. Daarnaast willen we bedrijven bewust maken van het belang van duurzaam ondernemen. De uitdaging is nu om wetenschappelijk onderbouwde argumentatie op te bouwen waaruit blijkt dat duurzaam ondernemen een lust en geen last is, ook voor kleinere KMO’s.”

“In een ondernemend ecosysteem zijn investeringsmaatschappijen zoals LRM cruciale actoren die ook hun rol verder zien evolueren richting een duurzaam investeringsbeleid dat bedrijven stimuleert om te verduurzamen. Binnen de leerstoel willen we dan ook in kaart brengen wat het effect op de groei is van ondernemingen die strategisch inzetten op duurzaamheid. Op die manier willen we unieke inzichten genereren waarmee stakeholders  gericht aan de slag kunnen gaan om ondernemingen op een nog efficiëntere manier richting duurzame groei te begeleiden”, zegt prof. dr. Pieter Vandekerkhof. 

Langdurige partnerschappen
Iedereen is overtuigd van het belang van een breed netwerk om te groeien. De sterkte van een ondernemend ecosysteem valt en staat met de spelers die zich hierin bevinden. Toch is er nog maar weinig geweten over hoe strategische en langdurige partnerschappen tussen publieke en private spelers bestendigd worden opdat ze het ondernemend landschap versterken. “Met deze leerstoel willen we handvaten aanreiken voor het bestuurlijk optimaliseren van ondernemende ecosystemen want dat kan tot directe economische groei leiden”, besluiten prof. dr. Pieter Vandekerkhof en dr. Maarten Colson.

Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM: “We hebben al een aantal partnerschappen binnen de provincie en op Euregionaal niveau. Het blijft een uitdaging om voorbij het protocollaire te geraken, en te komen tot effectieve samenwerkingsprojecten of tot concrete investeringsprojecten te komen, wat nog altijd de raison d’être van LRM is. We willen deze chemie beter begrijpen, vandaar dat dit de derde pijler van de leerstoel is.”

Ook Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw onderstreept het belang van deze leerstoel: “LRM en UHasselt zijn twee belangrijke actoren in het Limburgs en Vlaams economische weefsel. De strategische samenwerking tussen beiden, die met de nieuwe Leerstoel versterkt wordt, zal niet alleen relevante inzichten geven voor de provincie en de rest van Vlaanderen, maar zal hopelijk ook andere bedrijven inspireren om hetzelfde te doen. Een leerstoel is namelijk een ideaal bindmiddel om de economische en academische wereld met elkaar te verbinden.”

© Limburg Startup - LSU 2024