Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Blockchain in de gezondheidssector: het Digital Health House

Ook in de gezondheidssector bieden nieuwe technologieën, zoals blockchain, opportuniteiten. Om die ten volle te ontdekken en te gebruiken, opent binnenkort het Digital Health House op BioVille. Katleen Vandersmissen, Head of Health&Care bij LRM, licht toe:

Katleen Vandersmissen, LRM

“Ook medtech heeft op BioVille een plaats, zeker met het groeiende belang van data en digitalisering in de zorg. Dankzij EFRO-subsidies wordt een leegstaand gedeelte van BioVille ingericht met de focus op digital health. Zo’n 500 m² waar enerzijds kantoren en (elektronica)labo’s komen, maar anderzijds ook open space voor bijvoorbeeld seminaries of co-creatiesessies.”

“Omdat er veel beweegt rond blockchain, dienden we vanuit LRM nog een aanvraag in bij EFRO om hierrond een project uit te werken. Blockchain is een dure bedoening, waardoor de drempel voor KMO’s en starters vaak te hoog is. We willen de toegankelijkheid vergroten door een plug and play toolkit te laten bouwen, die geïnteresseerde partijen kunnen uitproberen. Zorginstellingen en bedrijven worden vanaf de start meegenomen.

Zo wordt werken met blockchain veel eenvoudiger. We werken onder andere samen met Hogeschool PXL, die demonstrators of cases op de toolkit zal uitbouwen. Zo krijgen potentiële gebruikers meteen een concreet beeld van wat al dan niet kan met blockchain.”

“Neem nu vaccinatiegegevens, die ergens in een boekje neergeschreven staan. Wat als je dat boekje kwijtspeelt? Of je krijgt in het buitenland een inenting? Op blockchain kan je een track & trace opzetten waarin je de correcte gegevens vindt die niet manipuleerbaar zijn. Of neem iemand met een nieuwe heup die thuis een oefenprogramma volgt. Met een wearable, die gegevens via blockchain doorstuurt, weet je met zekerheid of de patiënt de oefeningen effectief uitvoert. Alle betrokken partijen, zoals de arts en kinesitherapeut, ontvangen dezelfde juiste informatie.”

“Ons doel is vooral om de blockchaintechnologie toegankelijker te maken”, besluit Katleen. “En daarvoor zijn die demonstrators nodig. Wat is mogelijk en wat niet? En is blockchain hiervoor effectief een meerwaarde of niet per se? Want niet elke case leent zich daartoe. Daarom zeggen we: ‘Kijk, dit is mogelijk. Probeer het gewoon eens een keer.’ En dan niet gewoon in de theorie maar echt praktisch. Het is zo dat inspiratie het snelst getriggerd wordt.”

© Limburg Startup - LSU 2024