Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Meet the LSU Community: Pieter Vandekerkhof – Prof uHasselt

…Hoe gaat jullie samenwerking met LSU precies in zijn werk?
De samenwerking tussen UHasselt en LSU is reeds enkele jaren geleden ontstaan. Toen de opleiding Handelswetenschappen van start ging binnen onze universiteit, werd er aan mij gevraagd om de trekker te zijn in de leerlijn rond ondernemerschap. Doordat het een praktijkgerichte opleiding is, was het dan ook opportuun om de community rond startups en scale-ups in Limburg te betrekken. Het eerste jaar bestond deze samenwerking voornamelijk uit het deelnemen aan de jurypresentaties waarbij studenten hun businessplan en hun progressie voorstelden omtrent het bedrijf dat ze zelf moeten oprichten in het opleidingsonderdeel ‘Ondernemen’.

Verder kregen we via Marc ook de opportuniteit om een incubator te bezoeken opdat de studenten een goed beeld hadden van hoe het ondernemend ecosysteem in Limburg er uit ziet. De voorbije jaren is de intensiteit van deze samenwerking enkel verhoogd. Marc Beenders fungeert nu als gastdocent binnen het opleidingsonderdeel Ondernemen  waardoor de expertise en het netwerk van LSU nu helemaal verwoven is binnen de opleiding Handelswetenschappen en meer specifiek de leerlijn Ondernemen.

Naast samenwerking op vlak van onderwijs, fungeert LSU ook als een belangrijke partner binnen de onderzoekslijn ondernemerschap van het onderzoekscentrum RCEF (Research Centre for Entrepreneurship and Family Firms) van de UHasselt. Vorig jaar nog hebben wij vanuit RCEF een studie omtrent het Vlaamse ecosysteem incubatoren en acceleratoren uitgevoerd en ook hier was LSU een belangrijke speler die ons voorzien heeft van veel inzichten op vlak van het Limburgse ecosysteem.

Tot slot kan ook ons platform StudentStartup UHasselt steeds rekenen op de steun van LSU bij het organiseren van events voor student-ondernemers.

…Wat is de toegevoegde waarde van deze samenwerking voor studenten?
LSU zorgt voor toegevoegde waarde op 2 aspecten. Enerzijds zorgt de expertise van LSU dat de op te richten bedrijven meer inzichten en adviezen kunnen verwerken ter optimalisatie van hun idee. Ze krijgen ook de nodige input ter inspiratie voor het uitwerken van dit idee. Anderzijds is het netwerk van LSU een enorme meerwaarde voor onze studenten. LSU is een toegangsportaal naar het netwerk van coaches, bedrijven en andere stakeholders die allemaal hun rol kunnen spelen in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van onze studenten.

…Hoe ziet u de toekomst voor ondernemend Limburg?
De voorbije jaren zien we dat het ondernemend ecosysteem enorme stappen voorwaarts heeft gezet. Als civic universiteit willen wij als UHasselt daarin de komende jaren enkel een nog meer fundamentele rol in spelen. Dit kan door het aanleveren van inzichten op basis van onderzoek, het opleiden van onze studenten tot ondernemende werknemers van de toekomst alsook door het adviseren van startups en scale-ups vanuit de expertise van RCEF of andere onderzoeksgroepen van UHasselt. Binnen een ecosysteem is het belangrijk om de samenwerkingen te optimaliseren en hierin willen wij graag onze rol enkel nog versterkt zien.

 

© Limburg Startup - LSU 2024