Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Bedal, de scale-up die zich specialiseert in medical devices die worden ingezet om katheters te fixeren, haalt 3,25 miljoen euro op om de internationale commercialisatie te versnellen.

Door katheters veilig vast te zetten op de patiënt, wordt de werking van de katheter verzekerd, neemt het aantal accidentele verwijderingen af en daalt het infectierisico significant. De producten van Bedal werden reeds in 2020 CE en FDA gecertifieerd. Sinds 2021 worden ze in meer dan 100 ziekenhuizen wereldwijd gebruikt. Deze financieringsronde werd opgehaald bij de bestaande investeerders en het management.

Bedal versterkt meteen ook zijn raad van bestuur met de toetreding van Dr. Steve Bierman, een wereldautoriteit op vlak van katheterzorg en medical devices. Als onafhankelijk bestuurder zal Steve de groei van Bedal mee ondersteunen.

De technologie die Bedal gebruikt voor het fixeren van katheters is gebaseerd op luchtkussens die vervat zitten in kunststofdelen die zich rond de katheter klemmen. Het resultaat is een katheter die tot twee maal steviger vastzit dan bij het gebruik van concurrerende oplossingen. Een langere levensduur van de katheter, een verlaging van de kans op infecties en een hoger patiënten comfort zijn maar enkele van de voordelen die het gebruik van de Bedal devices met zich meebrengt. Deze unieke technologie werd door Bedal wereldwijd beschermd met zes patenten.

De Bedal-technologie werd in 2021 internationaal geïntroduceerd, en met succes: niet alleen in België zijn de producten in tientallen ziekenhuizen in gebruik, daarnaast exporteert Bedal naar 32 verschillende landen binnen en buiten Europa, zoals Brazilië, Saudi-Arabië, Zuid-Korea en de US. Momenteel gebruiken meer dan honderd ziekenhuizen de technologie al.

Met de bijkomende middelen zal Bedal z’n productie opschalen, het productportfolio uitbreiden (onder andere met pediatrische versies), een kantoor openen in de VS en de internationale commercialisatie verder versnellen.

Alexander Van Damme, CEO Bedal:
“In de voorbije periode hebben we vijf producten internationaal gelanceerd, en hebben we wereldwijd distributiecontracten afgesloten. Daarmee hebben we de product-market fit goed kunnen aantonen, en hebben we geleerd hoe we de producten nog verder kunnen optimaliseren en het portfolio uitbreiden. We zien bijvoorbeeld nog veel mogelijkheden voor pediatrische toepassingen, waarbij jonge patiënten vandaag geen goede oplossing hebben, voor deze kinderen willen we zorgen voor een betere katheterzorg.”

Roeland Engelen, Head of Investment LRM:
“Bedal is actief in een hyper-concurrentiële markt, en ambieert hier een concurrentiële positie in te nemen door een slimme IP-strategie, innovatieve producten en een gedegen marktkennis. Bedal is een erg beloftevol bedrijf in de LRM-portefeuille. Met de huidige financiële injectie zal de onderneming de productie kunnen opschalen alsook de commerciële strategie voor de volgende jaren kunnen veiligstellen.”

Sten Albertijn, F³ Finance:
“We zijn verheugd om met de families rond F³ Finance de verdere ontwikkeling van Bedal te ondersteunen. Na een intense periode waarin de producten werden doorontwikkeld naar volwaardige oplossingen voor een complex probleem, is Bedal helemaal klaar om als Belgische speler een belangrijke rol op te nemen in de internationale markt van katheterfixatie.”

Versterking van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt versterkt met Dr. Steve Bierman als onafhankelijke bestuurder. Hij is de originele uitvinder van katheterfixatieproducten, en wist zijn bedrijf in 2008 voor 168 miljoen USD te verkopen aan een Amerikaanse speler.

Dr. Steve Bierman: “I’m excited to be on Bedal International’s Board Of Directors. The company has, in my view, all the necessary elements in place for success. I look forward to seeing Bedal become the market leader in the industry I helped to create.”

© Limburg Startup - LSU 2024