Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Realisatie Lab2Fab aan GreenVille

De werkzaamheden aan een nieuw, innovatief gebouw op de site Mijnpark in Houthalen zijn gestart. Daarmee wordt er na de renovatie van het GreenVille-gebouw en de bouw van het NAC een nieuwe belangrijke stap gezet in de ontwikkeling en opwaardering van de site.

Burgemeester Alain Yzermans:

“Het Mijnpark moet uitgroeien tot een modelzone waar mensen duurzaam leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Het gebouw met een lab voor cleantechbedrijven, een atelier voor het volwassenenonderwijs én een jeugdhuis komt er in opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren, vzw TIKB Patrimonium en GreenVille. De oplevering is voorzien voor het voorjaar van 2018.”

Het innovatieve gebouw ligt tussen de GreenVille-campus en de TIKB-school. Het bestaat uit twee panden, elk op hun eigen perceel, die tegen elkaar gebouwd zijn en zo één complex vormen. Het gebouw verenigt twee afzonderlijke projecten, elk met hun eigen financiering: enerzijds het atelier en het jeugdhuis, anderzijds het lab. Bouwfirma’s Cordeel, Houben en Kumpen realiseren voor de gemeente Houthalen-Helchteren en vzw TIKB Patrimonium het jeugdhuis van 250 m2 en het flexibel in te richten atelier van 2000 m2. GreenVille is de bouwheer van het GreenVille LAB2FAB, dat uit acht modules van elk 250 m2 bestaat. Bouwfirma Houben staat in voor de realisatie.

 

GreenVille LAB2FAB

GreenVille wil jonge, startende cleantechbedrijven de kans geven om te groeien op eigen bodem.

Stijn Bijnens, CEO LRM:

“We merken een stijgende vraag van jonge bedrijven om te experimenteren met nieuwe toepassingen en producten. Met LAB2FAB voorzien we meer dan kantoorruimte op GreenVille. We creëren een testruimte waar cleantechbedrijven kunnen experimenteren en ontwikkelen in een realistische context buiten het ontwikkelingslab. Zo bieden we hen een thuis in het volledige proces van incubatie tot testing en productie”

LAB2FAB is een living lab met acht technische units van elk 250 m2 en gemeenschappelijke apparatuur. Kris Asnong, algemeen directeur van GreenVille: “Het gaat hier over hightechapparatuur die niet of zeer beperkt aanwezig is in Vlaanderen. Wij bieden die open aan. En dat aan een innovatiecluster van bedrijven en kennisinstellingen. Het nieuwe gebouw zal de visie van GreenVille weerspiegelen. We zijn innovatief en pioniers op het vlak van duurzaamheid. Naast de doorgedreven isolatie, de hernieuwbare technieken en de keuze voor een groendak hebben we ook veel aandacht besteed aan ‘veranderingsgericht bouwen’. Het gebouw werd door OVAM in een optimalisatietraject gescreend als een van de pilootprojecten waarin het IFD-bouwen (Industrieel-Flexibel-Demontabel) in de praktijk geëvalueerd wordt.”

Erik Gerits, gedeputeerde van Economie en Europa: “De zogenaamde kringloopeconomie biedt tal van economische kansen en de voorbije jaren zijn hiervoor dan ook vele LSM- en provinciale middelen ingezet. Omdat deze nieuwe infrastructuur de gespecialiseerde bedrijfsondersteuning nog verder versterkt, hebben wij de inzet van 1,4 miljoen euro EFRO-middelen verdedigd. De provincie investeert zelf bijna 270.000 euro. Dit project past volledig in de uitvoering van het SALK. De nieuwe investering is niet enkel een meerwaarde in de verdere uitbouw van deze economische cluster, maar zal ook de samenwerking met andere sectoren, zoals de bouw- en energiesector, stimuleren. En die samenwerking kan dan weer leiden tot nieuw ondernemerschap, nieuwe producten en nieuwe jobs.”

 

 

© Limburg Startup - LSU 2024