Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Sandbox Vlaanderen: ruimte voor innovatie en experiment

Met Sandbox Vlaanderen biedt de Vlaamse overheid een omgeving om veilig in te experimenteren met nieuwe producten en technologieën. Het doel? Een duurzame innovatiecultuur verankeren binnen de Vlaamse overheid door samen te werken met start-ups.


Matchmaking tussen overheidsteams en innovatoren

  • Sandbox Vlaanderen brengt overheidsteams uit diverse beleidsdomeinen samen met innovatieve bedrijven. 
  • Sandbox Vlaanderen is opgevat als een permanente marktplaats. Innovatieve bedrijven en teams binnen de Vlaamse overheid vinden elkaar er makkelijk terug met het oog op samenwerking. 
  • Sandbox Vlaanderen draait rond het wendbaar maken van de Vlaamse overheid door meer te gaan experimenteren met nieuwe technologie. Denk maar aan apps om burgers vlotter inspraak te kunnen geven, toepassingen op basis van data die de Vlaamse overheid aanlevert, … .
  • Het is niet de bedoeling om nieuwe producten uit te vinden binnen de Sandbox. Eerder om bestaande innovatieve technologieën te testen. Door deze stap structureel in te bedden, komt een cultuurverandering op gang.

Hoe werkt het voor startups?

Je kan als start-up zelf voorstellen doen of reageren op challenges even divers als de Vlaamse overheid zelf.

Meer info vind je hier

 

© Limburg Startup - LSU 2024