Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Take-aways: Corporate Governance – LRM Doorbraakprogramma

LRM en Vlaio begeleiden scaelups met hun groeiproces via het gloednieuwe programma: LRM Doorbraakprogramma. Experten reiken even sessies lang een kader aan met tools waarmee scaelups onmiddellijk aan de slag kunnen. Succesvolle ondernemers uit delen daarnaast ook hun ervaringen.

19 scaelups nemen deel aan het traject. We delen, na elke sessie, enkele tips van de spreker en take-aways van een scaleup die deelneemt aan het programma.

Deze week is het de beurt aan Marieke Wyckaert, hoogleraar KUL en Alexander Van Damme, CEO en founder van Bedal uit Bioville.

Wie is Marieke Wyckaert?
Ik ben sinds 1985 actief in het vennootschaps- en het financieel recht, zowel academisch (hoogleraar Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht, KU Leuven) als, tot en met 2021, als advocaat. Ik speelde als één van de vier experts van het kabinet Justitie een belangrijke rol in de totstandkoming van het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen (2019), en blijf in mijn hoedanigheid van voorzitter van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht deze materie van kortbij opvolgen. Als advocaat maakte ik – zij het als buitenstaander – vele raden van bestuur en algemene vergaderingen mee, en kreeg ik vaak te maken met vragen rond benoemingen, functionering, belangenconflicten, en met incidenten. Ik pleitte ook vaak in aansprakelijkheidsvorderingen (vooral bij insolventie). Ik ben zelf ook bestuurder in verschillende VZW’s o.m. in de gezondheidssector. Sinds ik geen advocaat meer ben, ontdek ik als onafhankelijke voorzitter van de raad van bestuur in een start-up ook de andere kant van het verhaal in een profit-omgeving

Waarom is het belangrijk om externe bestuurders aan te trekken?
Meerdere mensen weten meer dan één, en buitenstaanders zien altijd andere zaken dan insiders, en zien de zaken ook vaak vanuit een ander perspectief. Diversiteit brengt rijkdom, en in het bestuur van een onderneming zijn verschillende competenties en ervaringsniveaus nodig, minstens nuttig. Externe bestuurders brengen hun bijzondere competentie, ervaring en visie mee, en hebben meestal andere belangen dan insiders (bv. reputatie vs. financieel risico). Er zijn ook gradaties van ‘externen’: dat kan gaan over professionele bestuurders die (al dan niet tijdelijk) de operationele werking op zich nemen, als bevriende ondernemers met wat ruimte en belangstelling, als onafhankelijke bestuurders. Wie zijn raad van bestuur enkel samenstelt uit rechtstreeks betrokkenen en/of gelijkgestemden (bv. alle collega’s uit de universiteit in een start-up; familieleden in een familiale onderneming) krijgt een eenzijdig beeld van de realiteit, en riskeert niet voldoende te worden uitgedaagd. Het zal even tijd vergen om de juiste balans tussen internen en externen te vinden, evenals de gepaste interactie te ontwikkelen, maar eens dat lukt, zijn er enkel voordelen.

Wat doet Bedal?
(Alexander) Bedal is een producent van medisch materiaal voor het veilig vastzetten van katheters. De meeste patiënten in het ziekenhuis krijgen een katheter, een buisje om medicatie toe te dienen. De meerderheid van deze katheters faalt echter door accidenteel loskomen, en kan ook infecties veroorzaken die zelfs dodelijk zijn. Door onze producten zit een katheter veilig vast, en daalt de kans op infecties zeer sterk. Bedal heeft een technologie ontwikkeld die zorgt voor een zeer sterke fixatie, terwijl het product wel gemakkelijk in gebruik blijft en heel comfortabel is voor de patiënt.

Wie zijn je klanten?
(Alexander) Wij leveren zelf onze producten aan onze distributeurs, die ze leveren aan ziekenhuizen in meer dan 30 landen wereldwijd. De uiteindelijke gebruiker is steeds de arts die vaak de initiële plaatsing doet van een specifieke katheter en de verpleegkundige die de verbanden vervangt.

Daarnaast leveren we ook aan katheterproducenten, die onze producten als een standaard component mee in hun pakket opnemen. Op die manier heeft de arts alle benodigde producten bij plaatsing van de katheter.

Hoe is de samenstelling van je Raad van Bestuur?
(Alexander) We hebben een RVB van 6 personen: 2 oprichters zetelen in de RVB, waaronder ikzelf, die ook CEO van de firma is. 2 vertegenwoordigers van de investeerders, met name LRM en F3 Finance, 1 vertegenwoordiger van de Business Angels en 1 onafhankelijke bestuurder.

Welke takeaways ga je zeker toepassen na het volgen van de sessie?
(Alexander) Algemeen gaf de sessie een goed beeld van de exacte rol, de juridische verantwoordelijkheden en de formaliteiten binnen een raad van bestuur. Een goede RVB resulteert in een goede firma en visa versa.

Belangrijk is om binnen een RVB steeds de focus te houden op het strategische en de verdere ontwikkeling van de vennootschap, zonder te vervallen in de gewoonte van enkel te rapporteren wat er gerealiseerd werd, of op welke operationele zaken gewerkt werd. Het was zeker leerrijk rond het punt van aansprakelijkheid van de bestuurders, en het belang van de documentatie van de vergaderingen en beslissingen om hiermee correct om te gaan. Het belang van de structuur die opgezet wordt voor het binden van de vennootschap, waarbij voldoende veiligheid ingebouwd moet worden, zonder aan snelheid en daadkracht te verliezen, was ook een relevant leerpunt.

© Limburg Startup - LSU 2024