Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Corona besmet liquiditeit van 1 op 2 Limburgse ondernemers
UNIZO Limburg lanceert samen met Cynex ‘Ontcijfer je cijfers

De coronacrisis dient zware klappen toe aan de financiële gezondheid van heel wat zelfstandigen en kmo’s, en belemmert de uitbouw van activiteiten, het halen van een persoonlijk inkomen uit de onderneming en het kunnen betalen van rekeningen. Daarenboven blijkt uit een recente bevraging van UNIZO Limburg dat de liquiditeitspositie van ondernemingen de komende maanden nog verder aangetast wordt én dat de financiële ongeletterdheid bij een aanzienlijk deel van onze doelgroep vrij hoog is. Nochtans is financieel inzicht een strategisch wapen: hoe beter ondernemers hun cijfers begrijpen, hoe beter ze als bedrijf en als ondernemer worden. Daarom lanceren UNIZO Limburg en Cynex, in samenwerking met LRM, Stad Hasselt en SYNTRA, het platform ‘Ontcijfer je cijfers’. Enerzijds opdat ondernemers financieel sterker in hun schoenen staan; anderzijds willen we met dit platform en actieplan boekhouders versterken, aangezien zij hierdoor beter de dialoog kunnen aangaan met ondernemers.

Boekhouding en financieel management: het zijn twee totaal verschillende zaken. Boekhouding gaat immers over terugkijken naar het verleden en wettelijk in orde zijn. Financieel management daarentegen is vooruitkijken en begint pas waar de boekhouding eindigt. En daar loopt het nog té vaak fout. Uit een recente bevraging van UNIZO Limburg blijkt namelijk dat de financiële kennis van heel wat ondernemers nog onvoldoende is, terwijl die kennis in crisistijden net extra belangrijk is. “Om je een idee te geven: 6 op 10 Limburgse ondernemers volgen hun liquiditeit enkel op door de controle van hun bankrekening en hun kasstromen. Slechts 1 op 4 maakt werk van een financieel plan of een specifiek liquiditeitsplan. 1 op 10 vertrouwt bijna volledig op de boekhouder”, licht Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg, toe.

Impact verminderde liquiditeit
Verder blijkt uit de bevraging dat de liquiditeitspositie van 1 op 2 bedrijven (sterk) verslechterd is door de coronacrisis. Voor meer dan de helft van de ondernemingen verhindert of vertraagt de verslechterde liquiditeit de uitbouw van hun activiteiten. Daarnaast kunnen 1 op 2 zaakvoerders geen persoonlijk inkomen meer uit hun onderneming halen. Voor 3 op 10 zijn er problemen om lopende en binnenkomende rekeningen (tijdig) te betalen. 1 op 5 komt in de problemen met het tijdig afbetalen van leningen. En nog eens 1 op 5 vreest om niet al het personeel in dienst te kunnen houden.

Knipperlicht op rood
“Wat ons ook zorgen baart, is dat heel wat ondernemers niet tijdig de knipperlichten zien branden als het gaat over hun financiële parameters”, stelt Bart Lodewyckx. “Zeker op het vlak van liquiditeit kan dit gevaarlijk zijn. Uit ervaring weten we bovendien dat een oranje knipperlicht vaak wordt genegeerd en dat er pas echt actie ondernomen wordt als het licht op rood staat. In die fase komt een ondernemer vaak bij ons voor advies of gaat hij bij de bank aankloppen voor extra financiering. En dan is het niet zelden te laat. Met ons actieplan willen we ondernemers sensibiliseren om tijdig naar die parameters te kijken en ook tijdig hulp of extra financiering te zoeken.”

Financiële bewustwording via e-learningplatform
Daarom slaat UNIZO Limburg de handen in elkaar met een aantal partners. Ten eerste maakte Cynex een e-learningplatform. “Via korte filmpjes, templates en oefeningen maken we ondernemers op eigen tempo vertrouwd met alle belangrijke begrippen en financiële parameters”, vertelt Jeroen Meens, medeoprichter en bestuurder van Cynex. “Zo krijgen ze meer duidelijkheid over hun bedrijfssituatie en de verbetermogelijkheden. Verder is het een goede basis om het gesprek met hun boekhouder breder te trekken; en de boekhouder heeft op zijn beurt meer context om de cijfers juist te interpreteren en gerichter advies te verstrekken.”

Individuele begeleiding
Ten tweede zet UNIZO Limburg nog meer in op persoonlijke begeleiding en advies, i.s.m. VLAIO. “Op basis van recente cijfers die ondernemers van hun boekhouder krijgen, maken onze ondernemersadviseurs onder andere een analyse van de cashflow van de onderneming. Daarbij komen een aantal aandachtspunten naar boven, waarop onze adviseurs dan verder inzoomen”, aldus Bart Lodewyckx. “Met dit individueel begeleidingstraject gaan we echter verder dan enkel liquiditeit. Afhankelijk van de ondernemer en zijn specifieke vragen, geven we advies over het prijsbeleid, inzicht in zijn kostenstructuur, zoomen we in op de rendabiliteit van de verschillende bedrijfsactiviteiten, gaan we de haalbaarheid van een investering na, …”

Pilootproject Stad Hasselt
Ten derde zet UNIZO Limburg een pilootproject op met de Stad Hasselt, onder de vorm van een “liquiditeitsbegeleiding”: een korte begeleiding waarbij de focus specifiek op cashflow ligt. “Meer specifiek scheppen we een beeld van de liquiditeit van een onderneming op 6 maanden. Anders gezegd: zal een bedrijf gegeven de verwachtingen inzake omzet- en kostenevolutie het komende half jaar over voldoende cash beschikken om zijn verplichtingen na te komen? Indien niet, dan zal men immers actie moeten ondernemen. Uiteraard is dat in coronatijden een bijzonder aandachtspunt. Een tijdelijke terugval in activiteiten en bijgevolg minder cash inkomen, betekent niet dat leveranciers geen correcte betaling verwachten. Dit is vooral een probleem voor ondernemingen die hun leveranciers kort na de bestelling moeten betalen en pas op termijn dat geld zullen recupereren”, licht Bart Lodewyckx toe.
Bovendien dreigt er nog steeds een Brexit-problematiek. “Ondernemingen die importeren uit het VK, bestellen uit voorzienigheid extra volumes om leveringsproblemen te vermijden. Dit kan tot uitdagingen inzake de cash-situatie leiden.”

Als input voor zo’n individueel begeleidingstraject, hebben de UNIZO-ondernemersadviseurs de balans- en resultatenrekening van het laatst afgesloten boekjaar en een tussentijdse status van het laatst afgeronde trimester nodig. Daar gaan ze dan mee aan de slag.

Rik Dehollogne, Hasseltse schepen van Economie: “De coronacrisis blijft voortduren en vele kmo’s lopen het risico om in liquiditeitsproblemen te komen. Als stad vinden we het belangrijk om de Hasseltse zelfstandige ondernemer in moeilijkheden tijdig te bereiken en ondersteuning te bieden. De ‘liquiditeitsbegeleiding’ die we samen met UNIZO Limburg opzetten, is één van de ondersteuningsmogelijkheden. Via deze begeleiding krijgen kmo-bedrijfsleiders extra inzicht in de toekomstige liquiditeitspositie en kunnen ze de nodige maatregelen nemen om de toekomst van hun bedrijf veilig te stellen. Voor dit pilootproject hebben we budget vrijgemaakt om 10 Hasseltse kmo’s kosteloos te laten begeleiden. We zijn hierbij de eerste stad in Limburg die deze begeleiding en financiële tussenkomst aan haar ondernemers aanbiedt.”
Een initiatief dat UNIZO Limburg uiteraard toejuicht. “We hopen dat andere Limburgse steden en gemeenten dit voorbeeld volgen. Door ondernemers te steunen en begeleidingen te financieren, en/of door ondernemers naar ons door te verwijzen”, vult Bart Lodewyckx aan.

Slim geld
Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM: “De coronacrisis heeft onmiskenbaar impact op het bedrijfsleven. Er zijn winnaars, maar ook bedrijven en sectoren die verliezen. LRM zet mee haar schouders onder dit initiatief omdat een hogere financiële geletterdheid van de ondernemers leidt tot gezondere bedrijven. Voor sommige bedrijven kan het risicokapitaal van LRM misschien ook een deel van de financieringspuzzel zijn. Met onze achtergestelde leningen en kapitaalinjecties bieden wij slim geld aan, d.w.z. dat de passage van LRM in het bedrijf niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk en strategisch relevant moet zijn. Wij investeren steeds op basis van een onderbouwd businessplan maar elke aanvraag leidt niet automatisch tot een engagement van LRM.”

Inhoudelijke groepssessies
Als vierde optie kunnen ondernemers deelnemen aan vijf inhoudelijke sessies o.l.v. Cynex. “Stel je als ondernemer regelmatig vast dat je de financiën in je vennootschap onvoldoende onder controle hebt? Verlopen de gesprekken met je boekhouder of bankier soms moeizaam? En wat doe je met de winst in je vennootschap? Op dat soort vragen krijgen ondernemers in deze sessies een helder antwoord”, licht Bart Lodewyckx toe. “Voor nog meer diepgang in deze materie verwijzen we graag naar het opleidingsaanbod van SYNTRA.”

© Limburg Startup - LSU 2024