Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Oprichten van vennootschap wordt (nog) interessanter

Als startend ondernemer word je al snel geconfronteerd met de vraag of het werken met een vennootschap niet interessanter is. Vaak werkt men een idee uit als eenmanszaak, zonder meer, waardoor de ondernemer in kwestie met zijn volledige privé-vermogen (en in vele gevallen dus ook dat van zijn gezin) instaat als borg voor zijn bedrijf.

Dit kan op termijn nadelige gevolgen hebben, zowel op het gebied van aansprakelijkheid als op fiscaal vlak. De wet voorziet een oplossing, nl. het oprichten van een vennootschap. Die oplossing is zeker niet nieuw, maar nog te vaak onvoldoende gekend.

De voordelen van een vennootschap zijn divers, en dit niet alleen als men de onderneming met meerdere personen aanstuurt, maar ook als men alleen als kapitein op het schip staat.

Goed om weten is dat er een verlaging van de vennootschapsbelasting aan zit te komen (september 2018). Het leek het ons in dat licht nuttig om een en ander even op te frissen. Voor KMO’s en eenmanszaken wordt het immers nog interessanter om een vennootschap op te richten.

Nadelen van een vennootschap

De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat er ook enkele nadelen verbonden aan het oprichten van een vennootschap. Deze wegen evenwel niet op tegen de veelvuldige voordelen.In vergelijking met een eenmanszaak zullen de werkingskosten namelijk hoger liggen: er moet een maatschappelijk kapitaal worden gestort bij oprichting, er moet een financieel plan worden opgesteld, de notaris moet een akte verlijden, er moeten jaarlijks bepaalde fiscale verplichtingen worden nageleefd en de middelen zijn niet even makkelijk beschikbaar.Ook zal er jaarlijks een algemene vergadering moeten worden georganiseerd. Of dit een voordeel of nadeel is, laten we nog in het midden. Je zal dus in de meeste gevallen aangewezen zijn op een accountant en een notaris.

Voordelen van een vennootschap

In tegenstelling tot de vrij beperkte nadelen zijn de voordelen divers. We overlopen er enkele:

Met een vennootschap wordt een aparte persoon gecreëerd. In tegenstelling tot een eenmanszaak heeft een vennootschap rechtspersoonlijkheid, dit wil zeggen dat ze de bevoegdheid heeft om zelf handelingen te stellen zoals een overeenkomst aangaan, personeel aanwerven, enzovoort.

Ook zorgen bepaalde vormen van vennootschappen (vb. de bvba) ervoor dat het privé-vermogen van de ondernemer volledig buiten schot zal blijven, en dat enkel het kapitaal dat in de vennootschap wordt gestoken kan worden aangesproken door eventuele schuldeisers.

Lopen de zaken even minder goed, of – worst case – gaat uw zaak failliet, dan zullen schuldeisers geen beslag op uw persoonlijk voertuig of woning kunnen leggen. U bent slechts beperkt aansprakelijk. Hierop gelden enkele uitzonderingen,

bv. ingeval u ook persoonlijk borg stond bij de bank, of wanneer u zware fouten maakte die leidden tot het faillissement.


Daarnaast speelt het fiscale aspect een grote rol. Heb je geen vennootschap, dan betaal je als zelfstandige de progressieve tarieven van de personenbelasting en ook nog eens gemeentebelasting. Iedereen weet dat die hoog kunnen oplopen: België scoort globaal zeer hoog als het aankomt op fiscale druk voor particulieren. Heb je een vennootschap, dan betaal je vennootschapsbelasting (nu 34%) plus een belasting op het loon dat je jezelf uitkeert en hou je in totaal meer over dan via de personenbelasting. Vanaf 2018 zullen de tarieven van de personenbelasting overigens (weliswaar gefaseerd, en onder bepaalde voorwaarden) verlagen tot 25%. KMO’s zullen zelfs een verlaagd tarief genieten op de eerste € 100.000 winst.

Zonder verder in detail te treden merken wij op dat het voordeel van de vennootschap niet zozeer ligt in de lagere tarieven, maar in de mogelijkheid te streven naar een optimale inkomstenmix tussen de zaak en de zaakvoerder(s).

Vennootschappen bieden tenslotte meer voordelen voor pensioenopbouw.


Een niet te onderschatten voordeel is eerder psychologisch van aard. Zakenpartners zullen veel sneller geneigd zijn om in zee te gaan met een vennootschap, nu deze een betere uitstraling hebben en simpelweg meer vertrouwen wekken. Dit heeft te maken met de goede doorzichtigheid van een vennootschap: leveranciers en bankiers zullen de jaarrekening (die jaarlijks verplicht gepubliceerd wordt) eerst raadplegen om zo vlotter tot een deal te komen.


Welke vennootschapsvorm kiezen

Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord. Alles hangt van je doel af.

Er bestaan op dit moment nog verschillende vennootschapsvormen, die in de toekomst zullen worden herleid.

Voor sommige vennootschapsvormen heb je een minimumkapitaal nodig, voor andere niet. Werk je alleen of samen met anderen? Een goede vennootschapsvorm kiezen begint hoe dan ook met het opstellen van een goed onderbouwd ondernemings- en financieel plan.

Op dat vlak laat je je best goed adviseren.

 

Zit je nog met enkele vragen?  Contacteer LSU Coach Wim Verheyen

© Limburg Startup - LSU 2024