Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Soft skills winnen steeds meer aan belang bij rekrutering
LSU & UCLL peilen naar talentbeleid van Limburgse startups

Limburg Startup (LSU), de start-up-community die vijf jaar geleden in de schoot van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM werd opgericht, heeft in samenwerking met Hogeschool UCLL bij de bewoners van de Limburgse incubatoren een onderzoek gedaan naar talent. In 2017 al peilde UCLL Research & Expertise naar het talent- en competentiebeleid van Limburgse startups. Uit de resultaten is onder andere gebleken dat talent een belangrijke factor is in de potentiële groei van startups en dat – naast het juiste diploma – soft skills steeds doorslaggevender worden bij de rekrutering.

Startups ervaren drie grote factoren die hun groei kunnen belemmeren:
– een gebrek aan kapitaal
– de impact van de coronacrisis
– en de moeilijke zoektocht naar talent. Want zonder talent geen groei.

Om het talent- en competentiebeleid van Limburgse startups in kaart te brengen, ondervroegen LSU en Hogeschool UCLL de groeibedrijven uit het Limburgse incubatorennetwerk, jonge bedrijven die opereren vanuit Agropolis, BioVille, Corda INCubator, Droneport, Incubathor of Greenville. In 2017 vond een gelijkaardig onderzoek plaats. Met dit vervolgonderzoek willen de initiatiefnemers vooral de evolutie in kaart brengen.

Soft skills
Eén van de opvallendste resultaten uit het onderzoek in 2017 was dat 65 procent van de bedrijfsleiders bij de rekrutering van nieuwe medewerkers soft skills belangrijker vindt dan pure vakkennis. Dat is nog steeds zo. Toch geven hard skills de doorslag bij de aanwerving. Van zodra nieuwe medewerkers aan boord zijn, primeren de soft skills. “Dat lijkt tegenstrijdig,” zegt Marc Beenders, Corporate Community Manager LSU, “maar de verklaring daarvoor zit ‘m in de meetbaarheid van hard skills. Het ontbreekt ons nog aan de competentie om soft skills te waarderen.” Het type diploma is minder van belang, wel de combinatie van ‘een’ diploma met de juiste soft skills, zoals attitude, communicatieve vaardigheden en zin voor initiatief. Die soft skills blijken ook een grote rol te spelen in afvloeiingen. Bijna 60 procent heeft al afscheid moeten nemen van werknemers, de voornaamste reden die bedrijfsleiders daarvoor opgeven, is het gebrek aan de juiste soft skills.

“Het grote belang van soft skills is bij UCLL al jaren geleden doorgedrongen”, zegt Annelies Schrooten, Business Developer UCLL Research & Expertise. “Binnen de verschillende opleidingen – ook binnen de technologische richtingen – werken we met onze studenten aan communicatie, teamwork, probleemoplossend denken… We voelen vanuit onze community van bedrijven en organisaties dat daar ook echt nood aan is, vandaar de keuze om de talenten van morgen die soft skills hier aan te leren. We doen dat door ze het belang van soft skills te laten ervaren, ze erover te laten reflecteren en ze daarin te laten groeien.”

Internationale rekrutering
“Waar in 2017 slechts drie op tien bedrijven Euregionaal op zoek ging naar de juiste werkkrachten, merken we daar nu een gestage verbetering”, zegt Marc Beenders. “Vandaag geeft vier op de tien ondernemers aan dat ze ook over de landsgrenzen heen rekruteren. Limburg is immers ideaal gelegen om talent van de omringende landen aan te trekken. Limburg Startup zet – samen met een aantal sterke partners in de Euregio – in op de internationale begeleiding van startups. Uit die euregionale samenwerking kwam bijvoorbeeld al het Take a seat in the Euregion-programma voort, een initiatief van LSU, LIOF (NL) en NRW.BANK (D) om startups en scale-ups kennis te laten maken met nieuwe markten en partners in de buurlanden. Ook de komende jaren willen we die focus scherp houden. Er is nog veel groeipotentieel.”

Een andere belangrijke vijver is die van de stagiairs. Maar liefst de helft van de bedrijfsleiders geeft aan dat stagiairs vaak worden aangenomen met het oog op een eventueel vast contract na de stageperiode.

“De laatste tijd merken we een sterke toename van het aantal vacatures op onze website”, zegt Marc Beenders. “Startups kunnen op de website van LSU zelf hun vacatures toevoegen. Een betrouwbare indicator dus dat de roep naar talent in stijgende lijn is, want het draagvlak van onze Limburgse starterscommunity zorgt er vaak voor dat die vacatures sneller worden ingevuld. Op basis van de resultaten van dit onderzoek voegden we bovendien de mogelijkheid toe om ook stageplaatsen kenbaar te maken via onze website, zo zorgen we voor een snellere match tussen student en startup.”

De resultaten
Opvallend is dat 80 procent van de bedrijven aangeeft dat hun groei vooral voortkomt uit de uitbreiding van bestaande activiteiten en producten, en niet uit fusies of overnames, maar dat tegelijkertijd 25 procent van de groeibedrijven geen roadmap gebruikt om hun groei te plannen. Soft skills blijken erg bepalend in de groei van oprichters en hun werknemers. Limburg Startup zal verdere concrete initiatieven opzetten om ervoor te zorgen die skills beter onder de knie te krijgen. Marc Beenders: “Groei komt dus vooral voort uit eigen innovaties en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Samen met onze experts bij partners SD Worx, KBC, Van Havermaet, POM Limburg, Start it @KBC en Voka zullen we er nog meer op inzetten om startups te helpen bij hun verdere professionalisering.”

Locatie in de strijd om talent
Brightest, een toonaangevende speler in software testing, nam vorig jaar in mei z’n intrek bij IncubaThor. De incubator op de Thor-site in Genk is een hotspot voor bedrijven die inzetten op technologie, energie en innovatie. “Mede dankzij de ondersteuning van IncubaThor en Thor Park zijn we op een jaar tijd uitgegroeid tot een team van 23 medewerkers”, zegt David Vandingenen, Regionaal Manager van Brightest. “We danken die groei aan de combinatie van een differentiërende aanpak op het gebied van human capital en de regionale verankering. In deze vonden we een ‘grote gemene deler’ bij IncubaThor. Zij bieden ons ondersteuning waar nodig en helpen ons met de verdere ontwikkeling in de regio.”

Brightest is op een jaar tijd flink gegroeid en helpt vandaag al heel wat klanten in regio Limburg met hun expertise. De vraag naar test engineers/test managers blijft echter erg hoog. David Vandingenen: “Om alle projecten van bestaande klanten én prospecten op te volgen, willen we dringend nieuw talent aanwerven. Dat blijkt helaas niet zo makkelijk. Onze recruiters spreken dagelijks met potentiële kandidaten, mensen met én zonder vakkennis. We behandelen elke kandidaat gelijk en kijken zowel naar hard als soft skills.”

“Dankzij samenwerkingen (stages, seminaries…) met  regionale hogescholen, universiteiten en opleidingscentra staan we in nauw contact met studenten en mensen die zich willen heroriënteren”, vult Kevin Pieters, Regionaal Manager van Brightest, aan. “Vooraleer we ze inzetten bij een klant, doorlopen nieuwe medewerkers – aanvullend op hun gevolgde opleiding – een traject van twee weken onder begeleiding van Brightest trainers. Daarin komen verschillende topics aan bod zoals soft skills, techniciteit en vakkennis. Na opstart bij de klant wordt elke ‘Brighter’ opgevolgd door één van onze vijf ‘people coaches’, die als missie hebben om medewerkers te gidsen in hun zelfontplooiing. Bovendien genieten alle werknemers jaarlijks van verschillende opleidingen zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen en het verschil blijven maken voor onze klanten.”

© Limburg Startup - LSU 2024